Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:53

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:53

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:53 bugünkü 31349 Sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Gayrimenkul sahipleri için yol yapım giderlerinde yeni dönem!

Belediye Gelirleri Kanunu Harcamalarına Katılma Payı Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Gayrimenkul sahiplerinden yol yapım giderlerinin 3’te 1’i ‘Yol Harcamalarına Katılma Payı’ adı altında alınabiliyordu. Değişiklik ile bu madde zorunluluktan çıkacak. 

Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik!

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31454 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

2021 kira gelirleri beyannamesi ne zaman verilir?

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak belirlendi. Bu kapsamda, 2021 gelirleri için istisna tutarı 7 bin lira olarak açıklandı.

Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi!

Teklif ile, iki ve daha fazla yol kenarında bulunan gayrimenkullerin yol harcamalarına katılım payı hesabında yalnızca asıl cepheyi teşkil eden giderlerin dikkate alınması ve yol harcamalarına katılma payı tutarının hesaplanma şeklinin yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:53!

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:53 bugünkü 31349 Sayılı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yeni yapılar inşaat ve imar harcından muaf!

İmar Kanunu'nda önemli değişiklikler içeren yasa yürürlüğe girdi. Yapılacak yapılara ilişkin ruhsat ve izinler, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre alınan bina inşaat harcı ve imarla ilgili harçlardan da muaf olacak. 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:52!

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:52, 30991 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Mansur Yavaş'dan hafriyat gelirleri Osmanlıspor’a verildi iddiası!

CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş, hafriyat gelirleri Osmanlıspor’a verildiğini iddia etti.

Bolu Belediye Meclisi Şubat ayı gündeminde imar var!

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereği, Bolu Belediye Meclisinin 2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı'nda imar ağırlıklı gündem maddeleri konuşulacak.

Avanos Belediye Meclisi'nde imar konuşuldu!

Avanos Belediye Meclisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince toplandı. Toplantıda imar konuşuldu.

Emlak vergisi istisnasında süre uzatıldı!

Emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu tarafından alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin devam etmesini içeren Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Buna göre vergi istisnası 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Belediye gelirlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi!

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi verildi. Kanun teklifi kapsamında tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi ile Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi sekiz yıla çıkar

Emlak vergisi istisnasına devam!

Emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu tarafından alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresinin devam etmesini içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi mecliste görüşülecek. Buna göre vergi istisnası 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:53 Haberi

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Seri No:53

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 53)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/1/2021 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 kuruş, diğer yerlerde 12 kuruş olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve...