06 / 07 / 2022

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili

Çevre katkı payı yönetmeliği esasları, Çevre gelirlerinin takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında açıklanıyor...

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili Yönetmeliğinde Değişiklik!

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25 Ekim 2013 Cuma günü (bugün) 28802 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı...

Çevre katkı payı nedir?

Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi amacıyla, çevre katkı payı alınıyor. Buna göre çevre katkı payı nedir? Çevre katkı payı nasıl tahsil edilir?

Çevre gelirlerinin takip ve tahsili!

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili İle Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik, 03 Nisan 2007 tarihinde 26482 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, çevre gelirlerine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Muğla'da 138 kaçak yapıyı yıktı!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Muğla’da yakından takip ettiği kaçak yapıların yıkımı sürüyor. Muğla'da şu ana kadar toplam 138 kaçak yapı yıkıldı.

Bakanlık 'konut piyasasını takip sistemi' kuruyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konut piyasasını takip sistemi kuruyor. Yeni sistemle‘Konutta balon var mı’ sorusunun cevabı da bulunacak...

Çevre katkı payı yönetmeliği!

Çevre katkı payı yönetmeliği esasları, Çevre gelirlerinin takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik kapsamında açıklanıyor...

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden hafriyat kamyonlarına takip!

Çevre kirliliğinin yanı sıra görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi için yoğun gayret gösteren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hafriyat Alanı dışına dökümleri önlemek için hafriyat kamyonlarını uydudan takip edecek.

Çevre temizlik vergisi bildirimi örneği 2015!

Çevre temizlik vergisi beyannamesi, mükellef olunduğunda bir defa veriliyor. Takip eden yıllarda binayı kullanan değişmediği sürece yeniden beyanname verilmiyor.İşte, çevre temizlik vergisi bildirimi örneği 2015!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sahil şeridini uydudan takip edecek!

Çevre Bakanlığı, sahil şeridini ihlal eden tesisleri uydudan tespit edecek. Belirleme yapıldıktan sonra mücadeleye başlanacak.

Koç Holding İGDAŞ'ın satışını yakından takip ediyor!

Koç Holding, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin satış masasına koyduğu İGDAŞ’ı yakından takip ediyor. Koç Holding Enerji Grubu Başkanı Erol Memioğlu, Koç Topluluğu satış gelirlerinin yaklaşık yarısının enerji grubu şirketlerinden geldiğini belirtti..

Çevre temizliğinde yeni dönem: Uydudan takip!

Hafriyat taşıyan araçlara uydu takip sistemi takma zorunluluğu getirildi. Uygulama kapsamında belediye tarafından belirlenen yerlerin dışında hafriyat ya da çöp dökenlere 42 bin lira ile 126 bin lira arasında ceza kesilecek

Bakanlık çevre kirliliğini 7/24 online takip edecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatıyla, dev sanayi tesislerinin çevre kirliliğine sebep olup olmadığı, 7 gün 24 saat süreyle online olarak takip edilmeye başlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan online takip!

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce'nin talimatı ile, dev sanayi tesislerinin çevre kirliliğine sebep olup olmadığı, 7 gün 24 saat " online " takip edilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük sanayi tesislerini online takibe aldı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı büyük sanayi tesislerini online takibe aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla dev sanayi tesislerinin çevre kirliliğine sebep olup olmadığını 7 gün 24 saat online takip edilecek.

Riskli binalara yakın takip!

Riskli binalara yakın takip sistemi geliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin talimatıyla illerde riskli yapı tespit itirazlarını değerlendirmek üzere toplam 15 adet teknik heyet oluşturuldu.

Kentsel dönüşüme havadan takip!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; kaçak yapılaşmayı önlemek, kentsel dönüşüm alanlarının takibini yapmak ve Mühendislik çalışmalarına veri desteği hazırlamak adına havadan takip projesi kaçak yapıları havadan belirleyecek.

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili Haberi

Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili

Çevre katkı payı yönetmeliği!

Çevre gelirlerinin takip ve tahsili ile tahsilat karşılığı öngörülen ödeneğin kullanımı hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 19 Mart 2009 tarihinde 27174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Çevre katkı payı yönetmeliği esasları şu şekilde sıralanıyor:


YÖNETMELİK


Çevre ve Orman Bakanlığından:


ÇEVRE GELİRLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ İLE TAHSİLAT KARŞILIĞI ÖNGÖRÜLEN ÖDENEĞİN KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


MADDE 1 – 3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve çevre ile ilgili yatırımların desteklenmesi için bütçeye gelir kaydedilecek çevre katkı payı ve diğer gelirlerin tahsili ile Bakanlık bütçesinde öngörülen ödenekten yapılacak harcamalara...