Deniz GYO sermeyesi

Deniz GYO sermeyesi

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşme maddelerinin tadilleri onaylandı.

Deniz GYO'nun sermaye artırımı tescil edildi!

Deniz GYO'nun 50 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100 milyon TL artırılarak 150 milyon TL'ye yükseltilmesi tescil edildi.

Deniz GYO'nun sermayesi 150 milyon TL'ye yükseltildi!

Deniz GYO'nun 50 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100 milyon TL artırılarak 150 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

Deniz GYO'nun 96 milyon TL finansman bonosu ihracı tamam!

Deniz GYO'nun Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 96 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlandı...

Deniz GYO'nun 260 milyon TL finansman bonosu ihracı tamam!

Deniz GYO'nun Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 260 milyon TL nominal değerli finansman bonosu ihracı tamamlandı...

Deniz GYO'dan 34.3 milyon TL'lik pay satışı!

Deniz GYO'nun 50 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100 milyon TL artırılarak 150 milyon TL'ye yükseltilmesinden kalan 34 milyon 309 bin 638 TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Deniz GYO'nun Esas Sözleşmesi değişikliğine SPK'dan onay!

Deniz GYO, ödenmiş sermayesinin 150 milyon TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi için SPK'ya başvurdu.

Deniz GYO'nun yatırım yapılabilir notu uzun vadeli A+, kısa vadeli A-2!    

Deniz GYO'nun "Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek; Uzun Vadeli Ulusal Notu (TR) A+, Kısa Vadeli Ulusal Notu (TR)  A-2, görünümlerini ise "Negatif" olarak belirlendi. 

Deniz GYO'dan 100 milyon TL'lik fon girişi!

Deniz GYO'nun kalan paylarının Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadaki satıştan 106 milyon 828 bin TL olmak üzere sermaye artırımından sağlanan toplam brüt 100 milyon 72 bin 520 TL fon girişi gerçekleşti ve sermaye artırımı tamamlandı. 

Deniz GYO 34.3 milyon TL'lik pay sattı!

Deniz GYO'nun ortaklarının yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 34 milyon 309 bin 638 TL nominal değerli payların tamamının Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışı tamamlandı. 

Deniz GYO 34.3 milyon TL paylarının tamamını sattı!

Deniz GYO'nun yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 34 milyon 309 bin 638 TL nominal değerli payların tamamının satışı bugün tamamlandı. 

Deniz GYO 34.3 milyon TL'lik pay satacak!

Deniz GYO'nun yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 34 milyon 309 bin 638 TL olup, ilgili paylar fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Deniz GYO'nun 43 milyon TL'lik itfası tamam!

Deniz GYO'nun Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile nitelikli yatırımcılara satışa sunulan TRFDZYO82014 ISIN kodlu 168 gün vadeli 43 milyon TL nominal değerli finansman bonosu vadesi itfa işlemi gerçekleşti.

Deniz GYO sermayesini 50 milyon TL'ye yükseltti!

Deniz GYO'nun 50 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin yüzde 200 oranında tamamı nakit karşılığı olmak üzere 100 milyon TL artırılarak 150 milyon TL'ye yükseltilmesine onay verildi.

Deniz GYO sermeyesi

Deniz GYO sermeyesi Deniz GYO sermeyesi

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma platformu'nda (KAP) kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin genel kurulda onaylanması hakkında açıklama yaptı. 

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 3.madesi içerisinde yer alan şirket adresinin güncellenmesi ile "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içerisinde yer alan 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl süre ile uzatılmasına ilişkin şirket esas sözleşme maddelerinin tadilleri için 5 Ocak 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına gönderilen Esas Sözleşmemizin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2018 tarih ve 12233903-340.08-E.789 sayılı yazısıyla ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 6 Şubat 2018 tarihli yazısıyla uygun görülmüştü.Onaylı tadil tasarısı, 29 Mart 2018 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylandı.

Deniz GYO'nun KAP açıklaması: 
Şirket esas...