görev tahsisli lojman nedir

görev tahsisli lojman nedir

Hangi konutlar "lojman" olarak nitelendiriliyor? Lojman nedir? Lojman türleri nelerdir? Sorularınızın yanıtı ve lojman evleri ile ilgili detaylara ve kanun hükümlerine ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Lojmanda öncelik sırası kimdedir?

Lojman evleri özel tahsisli, görev tahsisli, sıra tahsisli ve hizmet tahsisli olmak üzere 4 gruba ayrılıyor. Peki, lojmanda öncelik sırası kimdedir? Lojman öncelikle hangi çalışanlara tahsis edilir?

Lojman başvuru dilekçesi nasıl yazılır?

Lojman evlerinin tahsisi için öncelikle lojman kiralamak isteyen görevlilerin, lojman talep dilekçesi yazmaları gerekiyor. Peki, lojman başvuru dilekçesi nasıl yazılır? İşte lojman başvuru dilekçesi örneği...

Lojman tahsis türleri nelerdir?

Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutları ifade ediyor. Peki, lojman tahsis türleri nelerdir? İşte yönetmelik esasları...

Lojman kimlere tahsis edilir?

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi ve diğer esaslar yönetmelikte açıklanıyor. Peki, lojman kimlere tahsis edilir?

Lojman talep dilekçesi örneği 2015!

Devlete bağlı bir kurumda çalışan bir kimsenin devletin kamu lojman konutlarında oturabilmesi için öncelikle bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekiyor. İşte lojman talep dilekçesi örneği 2015...

Lojman kiraları zamlandı mı?

2015 yılında uygulanacak lojman kiraları, 31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 367 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliği'nde açıklandı. Peki, lojman kiraları zamlandı mı?

Lojman kirası nasıl kesilir?

31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 367 sıra nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde 15/1/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek lojman kiraları yer alıyor. Peki, lojman kirası nasıl kesilir?

Kamu lojman yönetmeliği!

Kamu lojman evleri ile ilgili yönetmelik olan Kamu Konutları Yönetmeliği, 23 Eylül 1984 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte son değişiklik 5 Ağustos 2014 tarihinde yapıldı....

Kamu lojman kiraları 2015!

Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen evler olarak karşımıza çıkıyor. Peki, kamu lojman kiraları 2015 ne kadar?

2015 lojman kiraları nasıl hesaplanır?

Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında veriliyor. Peki, 2015 lojman kiraları nasıl hesaplanır? İşte lojman kira hesabı...

Lojman kiraları nereye yatırılır?

Bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında lojman evleri veriliyor. Peki, bu evler için ne kadar kira verilir? Lojman kiraları nereye yatırılır?

2015 lojman kiraları ne kadar arttı?

2015 yılında uygulanacak lojman kiraları, 31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlendi. Peki, 2015 lojman kiraları ne kadar arttı? İşte lojman kiraları..

Lojman kirası hesaplama 2015!

Lojman kiraları, her sene Milli Emlak Genel Tebliği ile yeniden açıklanıyor. Peki, 2015 yılında lojman kiraları ne kadar oldu? Lojman kiraları nasıl hesaplanır? İşte kojman kirası hesaplama 2015 formülü..

görev tahsisli lojman nedir

görev tahsisli lojman nedir görev tahsisli lojman nedir

Lojman nedir?

Lojman evleri, kamu konutları olarak da ifade ediliyor. Lojman evleri, bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutları ifade ediyor.


Lojmanlarla ilgili hükümler Kamu Konutları Kanunu kapsamında 3. maddede şu şekilde açıklanıyor;


Madde 3 – 

Kamu konutları, tahsis esasına göre aşağıda belirtilen dört gruba ayrılır:

a) Özel tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek temsil özelliği olan makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilen özel nitelikli konutlardır.


b) Görev tahsisli konutlar; yönetmelikte belirlenecek makam ve rütbe sahiplerine, görevlerinin önemi ve özelliği, 

yetki ve sorumlulukları gereğince tahsis edilen konutlardır.


c) Sıra tahsisli konutlar; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanma için bekleme süresi, 

eşinin de bu Kanun kapsamına...