26 / 06 / 2022

Halk varlık kiralama faaliyet raporu 2019

Halk varlık kiralama faaliyet raporu 2019

Halk Varlık Kiralama 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı...

Halk Varlık Kiralama Kayseri Şeker 1.Tertip İhraç Belgesi!

Halk Varlık Kiralama'nın 1 milyar TL ihraç tavanı kapsamında, kira sertifikası (sukuk) ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış 1.Tertip İhraç Belgesi yayınlandı. 

Halk Varlık Kiralama 120 milyon TL kira sertifikası sattı!

Halk Varlık Kiralama, yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 155 gün vadeli 120 milyon TL tutarında kira sertifikası sattı. Şirket tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirildi.  

Halk Varlık Kiralama 131 milyon TL kira sertifikası sattı!

Halk Varlık Kiralama'nın yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 113 gün vadeli 131 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlandı.

Halk Varlık Kiralama 100 milyon TL kira sertifikası ödedi!

Halk Varlık Kiralama tarafından ihraç edilen 100 milyon TL nominal tutarlı, 154 gün vadeli, TRDHVKA32111 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirildi. 

Halk Varlık Kiralama 47 milyon TL kira sertifikası sattı!

Halk Varlık Kiralama'nın yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 126 gün vadeli 47 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satışı tamam...

Halk Varlık Kiralama 120 milyon TL kira sertifikası sattı!

Halk Varlık Kiralama'nın 148 gün vadeli 120 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yayınlandı. 

Halk Varlık Kiralama 150 milyon TL'lik kira sertifikası sattı!

Halk Varlık Kiralama'nın yurt içinde 119 gün vadeli 150 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamam...

Halk Varlık Kiralama'dan 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Halk Varlık Kiralama, yurt içinde nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 200 milyon TL tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde kira sertifikası ihracı gerçekleşti.

Halk Varlık Kiralama'nın 100 milyon TL'lik kira sertifikası ödemesi tamam!

Halk Varlık Kiralama'nın ihraç ettiği 100 milyon TL nominal tutarlı, 155 gün vadeli, TRDHVKA22112 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası tamam...

Halk Varlık Kiralama 100 milyon TL kira sertifikası sattı!

Halk Varlık Kiralama'nın yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 112 gün vadeli 100 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamam....

Halk Varlık Kiralama'nın 40 milyon TL'lik kira sertifikası ödemesi tamam!

Halk Varlık Kiralama tarafından ihraç edilen 40 milyon TL nominal tutarlı, 148 gün vadeli, TRDHVKA12121 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası tamam...

Halk Varlık Kiralama'dan 200 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı!

Halk Varlık Kiralama tarafından tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 200 milyon TL tutarına kadar kira sertifikası ihracına karar verildi. 

Halk Varlık Kiralama 100 milyon TL kira sertifikası sattı!

Halk Varlık Kiralama'nın yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 153 gün vadeli 100 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlandı.

Halk varlık kiralama faaliyet raporu 2019 Haberi

Halk varlık kiralama faaliyet raporu 2019

Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporu hakkında açıklama yaptı.

Halk Varlık Kiralama 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı. 

Sorumluluk beyanı:
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a)      Şirketimizin Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yürürlüğe konulmuş olan TMS/TFRS'ye göre hazırlanmış 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların tarafımızca incelendiğini;

b)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik...