Halk Varlık Kiralama 100 milyon TL kira sertifikası ödedi!

Halk Varlık Kiralama 100 milyon TL kira sertifikası ödedi!

Halk Varlık Kiralama tarafından ihraç edilen 100 milyon TL nominal tutarlı, 154 gün vadeli, TRDHVKA32111 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirildi. Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurtiçi kira sertifikası itfa ve getiri ödemesi hakkında açıklama yaptı. 

Halk Varlık Kiralama'nın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 154 gün vadeli 100 milyon TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlandı. Şirket tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirildi. 

Halk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması:
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 154 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Ek açıklaması:
İlgi: 29.09.2020 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 100.000.000-TL nominal tutarlı, 154 gün vadeli, TRDHVKA32111 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur.

Kira Sertifikası İtfa Planı

Kupon Sıra No

Ödeme Tarihi

Kayıt Tarihi *

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi

Kar Payı/Getiri Oranı (%)

Ödeme Tutarı

Döviz Kuru

Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1

03.03.2021

02.03.2021

03.03.2021

   

Evet

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

03.03.2021

02.03.2021

03.03.2021

   

Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.