hassas koruma alanları

hassas koruma alanları

hassas koruma alanları

Koruma bölgeleri, habitatların ve türlerin korunma önemine göre belirlenmiş olan mutlak koruma bölgesi, hassas koruma bölgesi gibi alanlara deniyor. Peki, hassas koruma bölgesi nedir? İşte yanıtı...

Özel koruma bölgelerini artık vakıflar işletecek!

Özel koruma bölgelerini artık vakıflar işletecek!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, orman, kıyı ve koylar başta olmak üzere tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerini halkın hizmetine açarken, işletmesinde vakıflarla çalışmak için yeni düzenlemeler yapıldı. 

Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararı!

Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararı!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak yeniden tescil ediliyor..

Konya Bostandere Taşkın Koruma ihalesi yapıldı!

Konya Bostandere Taşkın Koruma ihalesi yapıldı!

DSİ tarafından Bostandere Mahallesi ve Akçay Deresi 2. Kısım Taşkın Koruma ihalesi yapıldı. Bostandere Taşkın Koruma ihalesi tamamlandığı zaman yerleşim alanları ve ekili alanlar taşkınlardan korunmuş olacak.

Milli park ve koruma alanları TBMM'de konu oldu!

Milli park ve koruma alanları TBMM'de konu oldu!

Tabiatı koruma alanlarına, su ve biyolojik çeşitlilik mevzuat taslakları TBMM'de konu oldu. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, konuya ilişkin soru önergesi hazırladı..

GAP'ın başkentinde ovalar koruma altına alınıyor!

GAP'ın başkentinde ovalar koruma altına alınıyor!

Türkiye'de yoğun tarımsal üretimin yapıldığı illerinden Şanlıurfa'da, ovaların belediye imar alanları dışında koruma altına alınması kararlaştırıldı.

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı nedir?

Sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı nedir?

Jeolojik devirlere ait olup, ender bulunmaları nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yeraltında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar doğal sit alanları oluyor. Peki, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı nedir?

İstanbul'un yüzde 45'i ormanlık alan!

İstanbul'un yüzde 45'i ormanlık alan!

Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul, sahip olduğu ormanlık alanlar, koruma alanları, tabiat parkları ve mesire yerleriyle zengin bir ağaç, flora ve canlı topluluğuna ev sahipliği yapıyor

Turkay Özgür taşkın alanları için imar uyarısı yaptı!

Turkay Özgür taşkın alanları için imar uyarısı yaptı!

Antalya Su Yönetimi ve Taşkın Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan DSİ Müdürü Özgür, taşkın alanları için imar uyarısı yaptı. Özgür, "Belediyelerin taşkın koruma projelerinde DSİ onayının alınması önem taşımaktadır" dedi.

Kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılır mı?

Kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılır mı?

Kentsel sit alanları, eski kentlerin uyumlu düzenini, mimari bütünlüğünü, donatılarını mimari ve sanat tarihi açısından öğrenebilmek için önem teşkil ediyor. Peki, kentsel sit alanında koruma amaçlı imar planı yapılır mı?

Kamilet Vadisi’ndeki HES’in lisansı iptal edildi!

Kamilet Vadisi’ndeki HES’in lisansı iptal edildi!

Artvin’in Arhavi İlçesi’nde bulunan dünyanın önemli doğal yaşamı koruma alanları arasında gösterilen Kamilet Vadisi’nde çevreciler HES projelerine karşı bir zafer daha kazandı.

Sit alanları takas yönetmeliği!

Sit alanları takas yönetmeliği!

Kültür ve Tabiat Varlıklarının Koruma Kanununa göre; korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının tespiti Kültür Bakanlığınca yapılıyor. Sit alanlarında takas işlemi yapılabiliyor. İşte, sit alanları takas yönetmeliği!

Tarihi sit koruma koşulları!

Tarihi sit koruma koşulları!

Önemli bir tarihi olayın yaşandığı ya da önemli bir tarihi olayla ilgili olan ve tarihi dönemlerden izler taşıyan bu özellikleri ile korunması gereken alanlara tarihi sit alanları deniyor. İşte, tarihi sit koruma koşulları!

Sit alanları nasıl belirlenir?

Sit alanları nasıl belirlenir?

Tabiat varlıkları ve doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde bulunan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlara sit alanları deniyor. Peki, sit alanları nasıl belirlenir?

hassas koruma alanları

hassas koruma alanları hassas koruma alanları

Hassas koruma bölgesi nedir?

Koruma bölgeleri, habitatların ve türlerin korunma önemine göre belirlenmiş olan mutlak koruma bölgesi,   hassas koruma bölgesi, tampon bölge, kontrollü kullanım bölgesi ve sürdürülebilir kullanım bölgesinin kapsadığı alanını ifade ediyor.


Mutlak koruma bölgesi; Koruma bölgeleri içerisinde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka yaptığı,  konakladığı veya kışladığı alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri, uluslararası ölçütlere göre tehlike sınırı en az hassas düzeyinde olan türlerin bağımlı oldukları habitatlar ile nesli tehlikede ve dar yayılışlı olup, korunması gerekli doğal bitki türlerinin bulunduğu, insan faaliyetlerinin mevcut olmadığı bölgelerine deniyor.


Korunan alan: Hedeflenen koruma maksatlarını gerçekleştirmek için belirlenen veya düzenlenen ve yönetilen ve coğrafi olarak tanımlanmış milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, yaban...