4 ildeki bazı bölgeler koruma kapsamına alındı!

4 ildeki bazı bölgeler koruma kapsamına alındı!Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Bilecik, Hatay ve Adıyaman'da bazı alanların "Küçükkavuşak Tepe Siperleri Tarihi Siti", "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı", "Büyükkavuşak Tepe Siperleri Tarihi Siti", "Tabaklar Tarihi Sierleri Tarihi Siti", "3. Derece


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Afyonkarahisar, Bilecik, Hatay ve Adıyaman'da bazı alanların "Küçükkavuşak Tepe Siperleri Tarihi Siti", "1. Derece Arkeolojik Sit Alanı", "Büyükkavuşak Tepe Siperleri Tarihi Siti", "Tabaklar Tarihi Sierleri Tarihi Siti", "3. Derece Arkeolojik Sit Alanı" şeklinde tescil edilmesine karar verildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin de bulunduğu ilana göre, Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesindeki Uluköy sınırlarında yer alan muhtelif parsellerin Küçükkavuşak Tepe Siperleri Tarihi Siti adıyla tesciline, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Nuh Köyü sınırları içerinde yer alan Kocadere Nekropolü'nün 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı tescilinin uygunluğuna, Afyonkarahisar'ın Tazlar Köyü ve Hocalar ilçesi, Uluköy Köyü sınırları içindeki parsekkerin Büyükkavuşak Tepe Siperleri Tarihi Siti adıyla tesciline karar verildi. 

4 ildeki bazı bölgeler koruma kapsamına alındı!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Tabaklar köyündeki muhtelif parsllerin Tabaklar Tarihi Sierleri Tarihi Siti adıyla tarihi sit olarak tesciline karar verildi. 

Bilecik'in İnhisar ilçesi Muratça Köyü içerisinde korunması gerekli kültür varlıklarından olan alanın Antik-Yol Arkeolojik Alanı adıyla 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi. 

Adıyaman'ın Merkez Kapcami Mahallesi'ndeki özel mülkiyetin 2. Grup yapı olarak tesciline karar verildi. 

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Muratpaşa'nın bazı parsellerin 1. Grup Yapı Alanı olarak tesciline karar verildi.

Karar için tıklayın

4 ildeki bazı bölgeler koruma alanı kapsamına alındı!