hassas koruma bölgeleri nelerdir

hassas koruma bölgeleri nelerdir

Koruma bölgeleri, habitatların ve türlerin korunma önemine göre belirlenmiş olan mutlak koruma bölgesi, hassas koruma bölgesi gibi alanlara deniyor. Peki, hassas koruma bölgesi nedir? İşte yanıtı...

Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları belirlendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilke kararına göre, kesin korunacak hassas alanlar ve nitelikli doğal koruma alanlarında madencilik faaliyeti yapılamayacak, taş, toprak, kum alınamayacak, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı gibi malzemeler dökülemeyecek...

Ayder'e kesin korunacak hassas alan kararı!

Rize ili, Çamlıhemşin ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ayder Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Doğal Sit Alanı'nın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Özel çevre koruma bölgeleri ve sit alanlarına 25 milyon TL'lik yatırım!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Öztürk yaptığı açıklamada "2018 yılı içerisinde ÖÇK bölgeleri ve sit alanlarının ıslahı, çevre düzenlemesi, restorasyonu için toplam 25 milyon 765 bin lira yatırım yapacağız." dedi.

Doğal sit alanları koruma ve kullanma koşulları ilke kararı!

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak yeniden tescil ediliyor..

Türkiye'deki Özel Çevre Koruma Bölgeleri!

Türkiye genelinde kaç özel çevre koruma alanı yer alıyor? Türkiye'deki özel çevre koruma nölgeleri nerelerde? Özel çevre koruma bölgeleri kaç yılında ilan edildi? İşte Türkiye'nin özel çevre koruma bölgeleri listesi...

Sit alanları hassas koruma alanları olacak!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün, Türkiye genelindeki doğal sit alanlarının yeniden tespit edilmesi için yürüttüğü çalışmalar kapsamında "Hassas Koruma Alanları" belirlenerek vatandaşların mağduriyeti giderilecek

Ege Bölgesi'nde SİT engeline hassas ayar!

SİT alanları, "Hassas alan" tanımlamasıyla vatandaşı rahatlatacak esnekliğe kavuşacak. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Osman İyimaya, "Kırsaldaki insanımıza yaşama hakkının iadesini sağlayacağız" dedi

Özel Çevre Koruma Bölgeleri gerekli bilgi ve belgeler!

Özel Çevre Koruma Bölgeleri sınırları içerisinde yer alan her ölçekteki yürürlükte olan planlar gereği proje uygunluk görüşü başvurularında istenen bilgi ve belgeler nelerdir? Tam metni...

Koruma bölge kurulları nasıl oluşur?

Koruma Yüksek Kurulu Yönetmeliğine göre; Sorumluluk bölgeleri ve merkezleri Bakanlıkça belirlenecek yerlerde kültür varlıklarını koruma bölge kurulları Bakanlıkça kuruluyor. Peki, koruma bölge kurulları nasıl oluşur?

Korunan alan nedir?

Korunan alan nedir? Milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve benzeri koruma statüsü bulunan diğer alanlarda imar planı nasıl hazırlanıyor?

Muğla ve İzmir'in Özel Çevre Koruma Bölgeleri için planlar masaya yatırıldı!

Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Muğla ve İzmir’de yapılan Yerel Çalışma Grubu Toplantıları’nda, ÖÇK Bölgeleri’nin Yönetim ve Eylem Planları gözden geçirildi...

Hassas koruma bölgesi nedir?

Koruma bölgeleri, habitatların ve türlerin korunma önemine göre belirlenmiş olan mutlak koruma bölgesi, hassas koruma bölgesi gibi alanlara deniyor. Peki, hassas koruma bölgesi nedir? İşte yanıtı...

Organize sanayi bölgeleri yer seçimi yönetmeliği!

Organize sanayi bölgeleri yer seçimi yönetmeliği, 17 Ocak 2008 tarihinde 26759 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, organize sanayi bölgelerinin yer seçimi esaslarını düzenleniyor. İşte yönetmelik esasları...

hassas koruma bölgeleri nelerdir

hassas koruma bölgeleri nelerdir hassas koruma bölgeleri nelerdir

Hassas koruma bölgesi nedir?

Koruma bölgeleri, habitatların ve türlerin korunma önemine göre belirlenmiş olan mutlak koruma bölgesi,   hassas koruma bölgesi, tampon bölge, kontrollü kullanım bölgesi ve sürdürülebilir kullanım bölgesinin kapsadığı alanını ifade ediyor.


Mutlak koruma bölgesi; Koruma bölgeleri içerisinde yer alan, su kuşlarının yoğun ve toplu olarak kuluçka yaptığı,  konakladığı veya kışladığı alanlar; nadir ve nesli tehlikedeki kuş türlerinin önemli üreme bölgeleri, uluslararası ölçütlere göre tehlike sınırı en az hassas düzeyinde olan türlerin bağımlı oldukları habitatlar ile nesli tehlikede ve dar yayılışlı olup, korunması gerekli doğal bitki türlerinin bulunduğu, insan faaliyetlerinin mevcut olmadığı bölgelerine deniyor.


Korunan alan: Hedeflenen koruma maksatlarını gerçekleştirmek için belirlenen veya düzenlenen ve yönetilen ve coğrafi olarak tanımlanmış milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, yaban...