14 / 08 / 2022

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu kararı

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu kararı

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu ilke kararı 21 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültürpark imar planlarında yeni gelişme!

Kültürpark “Koruma Amaçlı İmar Planı” İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iade edildi. İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından kurul kararı açıklandı.

Ülkemizin taşınmaz kültür varlıkları meclis gündeminde!

Ülkemizin taşınmaz kültür varlıkları meclis gündemine taşındı. CHP'li Gürer, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...

Kocaeli'deki tehlikeli binalar tek tek yıkılıyor!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu kararı ile tehlikeye neden olan Tekel Duvarı’nın yıkımını gerçekleştirdi.

Tarihi sit alanlarının koruma ve kullanma koşulları belirlendi!

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararı" 31439 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son 18 yılda 5 bin 61 kültür varlığı restore edildi!

AK Parti dönemi boyunca 5 bin 61 kültür varlığının restorasyonu tamamlandı. 1992-2002 yıllarında ise bu rakamın 46 olduğu bildirildi. 

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31373 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31373 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31373 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu: Yerebatan Sarnıcı ile ilgili haberler gerçeği yansıtmıyor!

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Yerebatan Sarnıcı'nın ivedilikle güçlendirilmesi gerektiği ve Koruma Bölge Kurulu'nun konuyu bir türlü karara bağlamadığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İBB ve Kültür Bakanlığı arasında Yerebatan Sarnıcı anlaşmazlığı!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, 'Büyük depreme dayanmaz' denilen tarihi Yerebatan Sarnıcı’nı güçlendirme projelerinin, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda bekletilerek bir karara bağlanmadığını ileri sürerken, Kültür Bakanlığı kararın alındığını belirtti. 

Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyonlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de!

Vakıf Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul Ve Esaslar"a ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gökçeada'daki kaçak yapılar 60 gün içinde yıkılacak!

Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Gökçeada'da arkeolojik sit alanına inşa edilen kaçak yapıların 60 gün içerisinde yıkılıp arazinin eski hale getirilmesini istedi.

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ!

Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ bugünkü 31024 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu kararı Haberi

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu kararı

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu ilke kararı 21 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında kanun ile 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Karayolları Güzergahı Üzerinde Yer Alan Mimari ve Tarihi Değeri Bulunan Köprülerin Tadilat, Tamirat ve Esaslı Onarımları Başlıklı 3/5/2006 tarihli 716 sayılı ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

Anılan İlke Kararının 6. paragrafında bulunan "...5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 2 (F) maddesinde yer alan "... tarihi yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri ... hazırlayacağı ve hazırlatacağı...