07 / 07 / 2022

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu ilke kararı!

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu ilke kararı!

Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu ilke kararı 21 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.Kültür varlıklarını koruma yüksek kurulu ilke kararı 21 Ağustos 2019 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA YÜKSEK KURULU İLKE KARARI

25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında kanun ile 11/2/1950 tarihli ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Karayolları Güzergahı Üzerinde Yer Alan Mimari ve Tarihi Değeri Bulunan Köprülerin Tadilat, Tamirat ve Esaslı Onarımları Başlıklı 3/5/2006 tarihli 716 sayılı ilke kararının yeniden değerlendirilmesi sonucunda;

Anılan İlke Kararının 6. paragrafında bulunan "...5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 1737 sayılı Kanunla değişik 2 (F) maddesinde yer alan "... tarihi yol ağlarına ait köprü ve diğer bütün yan tesisleri ... hazırlayacağı ve hazırlatacağı plan ve projelerine göre onarmak ve bakımlarını sağlamak" hükmü doğrultusunda..." ibaresinin iptal edilmesine karar verildi.