Kamu düzenini bozacak kültür varlıkları kalıntıları kaldırılabilecek!

 Kamu düzenini bozacak kültür varlıkları kalıntıları kaldırılabilecek! Kamu düzenini bozacak kültür varlıkları kalıntıları kaldırılabilecek!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun kültür varlığı kalıntılarına ilişkin ilke kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...Bugünkü Resmi Gazete'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, hasarlı, yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılmış olduğu tespit edilen tescilli taşınmaz kültür varlığı kalıntılarına ilişkin ilke kararı yayımlandı.

 

Anadolu Ajansı'nın haberine göre karar kapsamında kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da doğal afet yaşanan yerlerde; can ve mal güvenliği açısından ilgili bakanlık veya valilikçe tehlikeli, hasarlı, yıkılmaya yüz tutmuş veya yıkılmış olduğunun tespiti yapılan tescilli taşınmaz kültür varlığı kalıntılarının durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

 

Alınan ilke kararı ile bu tür kalıntıların, hazırlanacak rölöve, restitüsyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon projelerine esas olmak üzere, rölövesi için sayısal veri oluşturacak, taşınmazın durumuna göre üç boyutlu lazer taramalarına yönelik işlemler ile fotoğraf, video gibi görsel belgelerin ilgili koruma bölge kurulunca değerlendirilerek, Kurulun uygun görüşü sonrasında ilgili idaresince kaldırılabileceği belirtildi.