Çukurova Balkon

lojmanda oturma süresi

lojmanda oturma süresi

lojmanda oturma süresi

Lojmanda oturan devlet personelinin bu konutlarda ne kadar süre ile kalacağına ilişkin hükümler Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. İşte devlet personelinin bu konutlarda oturma süreleri...

Lojman nedir?

Lojman nedir?

Hangi konutlar "lojman" olarak nitelendiriliyor? Lojman nedir? Lojman türleri nelerdir? Sorularınızın yanıtı ve lojman evleri ile ilgili detaylara ve kanun hükümlerine ulaşmak için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Lojman oturma süresi ne kadardır?

Lojman oturma süresi ne kadardır?

Piyasaya nazaran düşük bir kira karşılığında veya ücretsiz olarak hizmete sunulan lojman evleri, herhangi bir kuruluşun personel ve ailelerinin barınması için, ilgili kuruluş tarafından sağlanıyor. Peki, lojman oturma süresi ne kadardır?

Kimler lojmanda oturamaz?

Kimler lojmanda oturamaz?

Lojmanların tahsis şekli, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ait usül, esas ve şartlar ile uygulamaya dair diğer hususları, Kamu Konutları Yönetmeliğinde açıklanıyor. Peki, kimler lojmanda oturamaz?

Lojman kimlere tahsis edilir?

Lojman kimlere tahsis edilir?

2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen kurum personeline kamu konutlarının tahsis şekli, oturma süresi ve diğer esaslar yönetmelikte açıklanıyor. Peki, lojman kimlere tahsis edilir?

Sükna hakkının süresi!

Sükna hakkının süresi!

İntifa hakkından farklı olarak, bir gayrimenkulün yalnızca oturma hakkını veren sükna hakkı, Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenleniyor. İşte, Türk Medeni Kanunu'na göre, sükna hakkının süresi!

Sükna hakkı süresi!

Sükna hakkı süresi!

Sükna hakkı Türk Medeni Kanunu'nun hükümlerince düzenlenmiş bir hak çeşidi olarak karşımıza çıkıyor. Peki, sükna hakkı ne zaman sona erer? İşte sükna hakkı süresi!

Oturma hakkının tapuya şerhi!

Oturma hakkının tapuya şerhi!

Oturma hakkı, hak sahibine bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi veriyor. Oturma hakkının tapuya şerh edilmesi gerekiyor mu? Oturma hakkının tapuya şerhi nasıl yapılır?

Oturma hakkı sözleşmesi nasıl kurulur?

Oturma hakkı sözleşmesi nasıl kurulur?

Oturma hakkı, sahibine bir gayrimenkulün tamamında veya bir kısmında oturma hakkı veriyor. Oturma hakkı için taraflar arasında sözleşme imzalanması gerekiyor. Oturma hakkı sözleşmesi nasıl kurulur?

İkametgah değişikliği bildirim süresi!

İkametgah değişikliği bildirim süresi!

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince, ikamet değişiklik yapan herkesin ikametgahını bildirmesi gerekiyor. Peki, İkametgah değişikliği bildirimi ne kadar sürede yapılır? İşte ikametgah değişikliği bildirim süresi..

Oturma ruhsatı olmayan ev kiralanır mı?

Oturma ruhsatı olmayan ev kiralanır mı?

İnşaat çalışmaları tamamlanan bir binada oturumun yasal olarak başlayabilmesi için oturma ruhsatı alınması gerekiyor. Oturma ruhsatı alınmazsa ne olur? Peki,oturma ruhsatı olmayan ve kiralanır mı?

Oturma ruhsatı olmayan eve kredi çıkar mı?

Oturma ruhsatı olmayan eve kredi çıkar mı?

Belediyelerin imar birimleri tarafından verilen iskan belgesi, inşaatın projesine uygunsuzluğu durumunda verilmiyor. Oturma ruhsatı nasıl alınır? Peki, oturma ruhsatı olmayan eve kredi çıkar mı?

Fek yazısı geçerlilik süresi!

Fek yazısı geçerlilik süresi!

İpotek fek yazısı;bir kimsenin gayrimenkulü üzerinde bulunan borcun tamamını ödemesi halinde; ipoteğin kaldırılması için banka tarafından hazırlanan yazıya deniyor. Peki,fek yazısı geçerlilik süresi ne kadardır?

Kiracının kira sözleşme süresi dolmadan evden çıkması!

Kiracının kira sözleşme süresi dolmadan evden çıkması!

Kiracının kira sözleşme süresi dolmadan evden çıkması sıkça rastlanan sorunlar arasında yer alıyor. Kira kanunu kiracıya erken çıkma hakkı tanıyor mu? Kira sözleşme süresi dolmadan kiracı evden çıkabilir mi?

İskan raporu alma süresi!

İskan raporu alma süresi!

İskan raporu alınabilmesi için ruhsatlı olarak inşa edilen yapının inşaat çalışmalarının bitmiş olması gerekiyor. İskan raporu alma süreci nasıl işliyor? İskan raporu alma süresi ne kadardır?

lojmanda oturma süresi

lojmanda oturma süresi lojmanda oturma süresi

Lojmanda oturma süresi!

Lojmanda oturan devlet personelinin bu konutlarda ne kadar süre ile kalacağına ilişkin hükümler Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmeliğe göre, özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabiliyor.


Lojmanlarda oturma süreleri..

Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.


(Değişik : 15/1/1991 - 91/1391 K.) Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır.


Ancak,

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.


b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konut boşaltılır.


c) (Değişik : 30/6/1992 - 92/3245...