Lojmanda oturma süresi!

Lojmanda oturma süresi! Lojmanda oturma süresi!

Lojmanda oturan devlet personelinin bu konutlarda ne kadar süre ile kalacağına ilişkin hükümler Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. İşte devlet personelinin bu konutlarda oturma süreleri...Lojmanda oturma süresi!

Lojmanda oturan devlet personelinin bu konutlarda ne kadar süre ile kalacağına ilişkin hükümler Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmeliğe göre, özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabiliyor.


Lojmanlarda oturma süreleri..

Özel, görev ve hizmet tahsisli konutlarda, tahsise esas olan görev veya hizmetin devamı süresince oturulabilir.


(Değişik : 15/1/1991 - 91/1391 K.) Sıra tahsisli konutlarda ise oturma süresi beş yıldır.


Ancak,

a) Bu sürenin tamamlanmasından sonra, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesine izin verilebilir.


b) Konuta girmek için sıra bekleyen bulunduğu takdirde, beş yıldan fazla oturma süresi en fazla olandan başlamak üzere, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde konut boşaltılır.


c) (Değişik : 30/6/1992 - 92/3245 K.) Görevi gereği hizmet veya görev tahsisli konut tahsis edilenler, bu görevlerinden ayrıldıkları takdirde, kendilerine yapılacak tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde konut boşaltılır. Bunlara Yönetmelik hükümleri çerçevesinde sıra tahsisli konut tahsis edilir.


d) (Ek : 31/8/1992 - 92/3457.K) Eşyalı görev tahsisli konutlar, boşaltıldıkları tarihte bu konutlardan yararlanacak kişilerin mevcut olmaması halinde, (2) sayılı cetvelde görev unvanları belirtilen kişilere eşyalı olarak tahsis olunabilir.Kamu Konutları Yönetmeliği!