milli emlak taşınmaz kira mevzuatı

milli emlak taşınmaz kira mevzuatı

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında taşınmaz kira mevzuatına ilişkin yasal düzenlemelere yer veriliyor. İşte Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde yer alan taşınmaz kira mevzuatı...

Milli Emlak'tan satılık ve kiralık 14 gayrimenkul!

İstanbul Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Taşınmaz Satış ve Kiralama ihalesi düzenleniyor. İhale, 27 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşecek.

Milli Emlak'tan İstanbul'da satılık ve kiralık 9 gayrimenkul!

İstanbul Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Taşınmaz Satış ve Kiralama ihalesi düzenleniyor. İhale, 28 Aralık 2018 tarihinde gerçekleşecek..

Milli emlak arazi satın alma dilekçesi!

Milli emlak arazi satın alma işlemlerinin başında bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu malmüdürlüklerine başvuru yapmak geliyor. İşte, milli emlak arazi satın alma dilekçesi!

Milli emlak satış dilekçesi!

Tescil edilmiş ya da edilmemiş,devletin tasarrufundaki kamu taşınmaz mallarına milli emlak deniyor. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkün oluyor. İşte, milli emlak satış dilekçesi!

Milli emlak kamulaştırma işlemleri!

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz mallara deniyor. Milli emlak taşınmazlarının tasarruf işlemleri ile ilgili esaslara yönetmelikler ve tebliğlerde yer veriliyor. İşte, milli emlak kamulaştırma işlemleri!

Milli emlak nasıl kamulaştırılır?

Devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü milli emlak olarak karşımıza çıkıyor. Peki, milli emlak nasıl kamulaştırılır? İşte, milli emlak kamulaştırma işlemleri!

Milli Emlak trampa işlemleri!

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü olarak tanımlanıyor. Peki, mili emlak trampa işlemi nasıl gerçekleşir? İşte, milli Emlak trampa işlemleri!

Milli emlak kira bedeli tespiti!

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü olarak ifade ediliyor. Peki, milli emlak nasıl kiralanır?Milli emlak kira bedeli tespiti nasıl yapılır?

Kiraya verilebilecek milli emlak taşınmazları!

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü olarak ifade ediliyor. Bu taşınmazların satışı ve kiralanması söz konusu olabiliyor.Peki kiraya verilebilecek milli emlak taşınmazları nelerdir?

Milli emlak satışları nasıl olur?

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü olarak tanımlanıyor.Bu malların satışı farklı usullerle gerçekleşebiliyor.Peki milli emlak satışları nasıl olur?İşte milli emlak satış işlemleri..

Milli emlak satış işlemleri nasıl yapılır?

Milli emlak, devlete ait olan taşınır ve taşınmaz malların tümü olarak ifade ediliyor.peki milli emlak satış işlemleri nasıl yapılır?İşte milli emlak satış işlemleri..

Milli emlak satın alma dilekçe örneği!

Milli emlak satışı için kişilerin dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. İşte, milli emlak satın alma dilekçe örneği!

Milli emlak arazi kiralama şartları neler?

Devlete ait taşınır ve taşınmaz malların tümüne milli emlak deniyor. Milli emlak taşınmazlarının tasarruf işlemleri ile ilgili esaslar, kanun, yönetmelik ve tebliğler ile açıklanıyor. Peki, Milli emlak arazi kiralama şartları neler?

milli emlak taşınmaz kira mevzuatı

milli emlak taşınmaz kira mevzuatı milli emlak taşınmaz kira mevzuatı

Taşınmaz kira mevzuatı!

Taşınmaz kira mevzuatı kapsamında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında yayımlanan yasal hükümlere göre, taşınmaz kiraları; özellik arzeden kiralama işlemleri, genel olarak kiralama işlemleri, özellik arzeden kiralama işlemleri olarak sıralanıyor.


TAŞINMAZ KİRA MEVZUATI

KİRA İŞLEMLERİ


Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi görev ve yetkisi, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinin (b) bendine göre Bakanlığımıza aittir.


Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların kiraya verilmesi işlemleri esasen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ve 300 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğ hükümleri ile Bakanlığımızca çıkarılan Genelgelere göre yürütülmektedir.


GENEL OLARAK KİRALAMA İŞLEMLERİ


ÖZELLİK ARZEDEN KİRALAMA İŞLEMLERİ


1- Ağaçlandırma Amaçlı Kiraya Verilmesi


2-...