Miras mahkemesi

Miras mahkemesi

İzmirli emlak zengini iş insanı Turgay Nişancı'ya karşı açtığı ve yaklaşık 40 yıl süren babalık davasını kazanan Recep Nişancı, babasının kendisine miras bırakmadığını öğrenince bir kez daha mahkemeye başvurdu. 

Miras olarak borç kaldıysa ne yapılabilir?

Posta yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun 'Biz 3 kardeşiz, babamız geçen yıl vefat etti. Bize mahkemesi süren bir takım borç bıraktı. Reddi miras süresini geçirdiğimiz için borca batık tereke davası açtık. Bu durumda ne gibi sonuç çıkar?' sorusunu yanıtladı.

Miras davasında yetkili mahkeme!

Miras davasında yetkili mahkeme, muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davalarında asliye hukuk mahkemesi, terekenin tespiti, terekeye mümessil tayini, tereke defteri tutulması, vasiyetnamenin açılması davalarında ise sulh hukuk mahkemesi oluyor

Sağlararası miras taksim sözleşmesi!

Sağlararası miras taksim sözleşmesi ancak tarafların yazılı anlaşmasıyla ortadan kaldırılıyor. Sağlararası miras taksim sözleşmesinin yapılışı, uygulanması ve ortadan kaldırılması Türk Medeni Kanunu Miras Hukuku'nda düzenleniyor. ...

Miras taksim sözleşmesinin iptali!

Miras taksim sözleşmesinin geçerli olması için mutlaka resmi vasiyetname şeklinde düzenlenmesi gerekiyor. Miras taksim sözleşmesinin iptali tarafların istekleriyle her zaman yapılabiliyor. Kanunla düzenlenen sözleşmenin iptali hükümleri haberimizde...

Miras taksim sözleşmesi vekaletname!

Miras taksim sözleşmesi vekaletnamesi gerçek yada tüzel kişilerin kendilerini temsil etmeleri amacıyla atanan kişilere veriliyor. Vekaletnamede miras bırakanın adı, soyadı ve intikal eden malın bilgilerinin yazılmış olması önemlidir...

Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi!

Taksim edilmemiş miras hissesinin haczi işlemi borçlu mirasçıya uygulanıyor. Alacaklı taksim edilmemiş miras hissesinin haczini ve satışını istediğinde icra müdürü satışın nasıl yapılacağını icra mahkemesinden soruyor...

Miras taksim sözleşmesi damga vergisi!

Miras vergisi mirası kabul ettikten sonra kalan gayrimenkullerin tapusunu üzerinize geçirebilmeniz için veraset ve intikal vergisi adı altında ödenmesi gereken bir vergi oluyor. Miras taksim sözleşmesi damga vergisi 2013 oranı haberimizde...

Miras taksim sözleşmesi zamanaşımı!

Miras taksim sözleşmelerinden doğan borçlar için kanunda özel bir zaman aşımı öngörülmediğinden miras taksim sözleşmesi zamanaşımı 10 yıllık süreye tabidir. Bu sözleşmelerde zaman aşımının başlangıcı, ferağ ümidinin kesildiği andır...

Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları!

Miras taksimi ölen bir kimseden mirasçılarına intikal eden taşınmazların mirasçılar arasında paylaşımı oluyor. Miras taksim sözleşmesi geçerlilik şartları kapsamında sözleşmenin resmi yazılı olarak yapılması gerekiyor...

Miras taksim sözleşmesi noter harcı!

Miras taksim sözleşmesi noter harcı için döner sermaye işletmesince belirlenen tarifeye göre bir adet ücret tahsil ediliyor. Miras taksim sözleşmesinin harcında taksim işlemine konu olan parsel sayısının önemi bulunmuyor...

Miras taksim sözleşmesi örneği!

Miras taksimi, ölüm halinde yasal mirasçılara kalan malların bu mirasçılar arasında paylaştırılmasına deniyor. Miras taksimi tapuda veya noterde yapılıyor. Miras taksim sözleşmesi örneğini haberimizde inceleyebilirsiniz...

Miras taksim davası dilekçesi!

Miras taksimi veraset belgesinde belirlenen kanuni miras oranlarıyla yapılabileceği gibi mirasçılar tarafından da nasıl paylaşılacaı belirlenebiliyor. İtiraz için miras taksim davası dilekçesinin örneği haberimizde yer alıyor...

Miras taksim davası!

Miras taksim davasının açılabilmesi için gerekli sebeplerin varolması gerekiyor. Bu durumda Türk Medeni Kanunu gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Mirasbırakanın sağlığında mallarını vermesi yada mirastan feragat durumlarında bu dava açılabiliyor...

Miras mahkemesi Haberi

Miras mahkemesi

Recep Nişancı, İzmir'li emlak zengini iş insanı Turgay Nişancı'ya karşı açtığı ve yaklaşık 40 yıl süren babalık davasını kazandı. Yasal varis olan Recep Nişancı, babasının kendisine miras bırakmadığını öğrenince bu kez de vasiyetnamenin iptali için tekrar mahkemeye başvurdu. Hukuk mücadelesini sürdüren Recep Nişancı, bu sırada gelen 1 milyon 600 bin TL'lik borç tebligatıyla şaşkına döndü. Sözcü Gazetesi'ndeki habere göre, Turgay Nişancı'nın diğer çocuklarının çektiği kredilerin borçlarını, Recep Nişancı'nın yasal varis olması nedeniyle ödemekle yükümlü tutulduğu öğrenildi.

Seferihisar’ın eski belediye başkanı Hamit Nişancı’nın arazi zengini olan babası Turgay Nişancı, 1964 yılında bekarken, o tarihte 17 yaşında olan M.S. adlı genç kız ile iddiaya göre, birlikte oldu.

M.S., ticaret ve çiftçilikle uğraşan Turgay Nişancı ile ‘evlenme vaadiyle’ birlikte olduğunu, bu ilişkiden de hamile...