safranbolu kamulaştırma

safranbolu kamulaştırma

154 kV Yeni Çates-Çaycuma 2-Safranbolu-Karabük Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında proje güzergahına isabet eden alanlarda acele kamulaştırma yapılacak. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Çates enerji iletim hattı için Karabük'te kamulaştırma!

154 kV Yeni Çates-Çaycuma 2-Safranbolu-Karabük Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi kapsamında proje güzergahına isabet eden alanlarda acele kamulaştırma yapılacak. Karar bugün Resmi Gazete'de yayımlandı...

Safranbolu'da "Belgesel Sinema Müzesi" oluşturulacak!

Safranbolu ilçesinde 1322'de yapıldığı tahmin edilen, 1970'te yıkılan tarihi Çınar Sineması, aslına uygun yapılarak "Belgesel Sinema Müzesi" olarak hizmet verecek. Yıl sonuna kadar inşaatının tamamlanacağı belirtildi.

Kamulaştırma bedeli mahkemece nasıl tespit edilir?

Gerekli bilgi ve belgelerle bir dilekçe ile taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat edilerek mahkemeden kamulaştırma bedelinin tespitinin yapması istenebiliyor. Peki, kamulaştırma bedeli mahkemece nasıl tespit edilir?

Kamulaştırma şerhi süresi!

İdareler, kanunlarla yapmak yükümlülüğünde bulundukları kamu hizmetlerinin veya teşebbüslerinin yürütülmesi için kamulaştırma yapabiliyor. Peki taşınmaz üzerinde kamulaştırma şerhi nasıl konuluyor? Kamulaştırma şerhi süresi ne kadardır?

Kamulaştırma hangi hallerde yapılır?

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüze lkişilerince kamulaştırılabiliyor. Peki, kamulaştırma hangi hallerde yapılır?

Kamulaştırma davası nerede açılır?

Taşınmaz malı kamulaştırılan kimseler, işlemin iptali ya da kamulaştırma bedelinin artırılması için dava açabiliyor. Peki, kamulaştırma davası nerede açılır? Kamulaştırma davasında görevli mahkeme hangi mahkemedir?

Kamulaştırma bedelinin artırılması davası ne zaman açılır?

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat gününden itibaren belli bir süre içinde dava açabiliyor. Peki, kamulaştırma bedelinin artırılması davası ne zaman açılır?

Kamulaştırma işleminin iptali!

Gerçek veya tüzel kişiye ait bir taşınmaz malın kamulaştırılmasında "kamu yararı" gerçekten gözetilmiyorsa, kişi işlemin iptali için dava açabiliyor. Peki, kamulaştırma işleminin iptali davası nasıl açılır?

Kamulaştırma kanunu 2014!

Kamulaştırma kanunu, 8 Kasım 1983 tarihinde 18215 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, kamu yararının gerektirdiği hallerde kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri düzenliyor...

Kamulaştırma bedeline itiraz!

Kamulaştırma Kanunu gereğince, kamulaştırma kararına itiraz edilemiyor, ancak kamulaştırma tescili yönünden kamulaştırma bedeline yönelik itirazlar temyiz yoluyla ileri sürülebiliyor. Peki, kamulaştırma bedeline itiraz nasıl yapılır?

Kamulaştırma garantisi markaları Fikirtepe'ye çekti!

Bakanlığın Fikirtepe ' de inşaat firmaları ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların bitmesi için aldığı 'acele kamulaştırma' kararı, bölgedeki toplam sahipliğin yüzde 10 ' unu ilgilendiriyor...

Fikirtepe'de acele kamulaştırma ile yıkım başlayacak!

Fikirtepe'de firmalar ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar bitiyor. Eğer firma mülk sahiplerinin 3'te 2'siyle anlaşma sağlarsa geri kalan 3'te 1 "lik payın içinde kalan yerler hala firmayla anlaşılamazsa bile acele kamulaştırma yapılacak...

Fikirtepe'de 15 gün içinde anlaşma sağlamazsa acele kamulaştırma işlemi yapılacak!

İstanbul Kadıköy Fikirtepe'de firmalar ve mülk sahipleri arasındaki anlaşmazlıklar bitiyor. Fikirtepe'de 15 gün içinde anlaşma sağlamazsa acele kamulaştırma işlemi yapılacak. Yani firmalar mülk sahipleriyle anlaşırsa da anlaşmasa da evler yıkılacak.

safranbolu kamulaştırma Haberi

safranbolu kamulaştırma


BAKANLAR KURULU KARARI


Karar Sayısı : 2015/7616

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “154 kV Yeni Çates-Çaycuma 2-Safranbolu-Karabük Enerji İletim Hattı Yenileme Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2/4/2015 tarihli ve 476 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.Harita için