Tapu takas harcı 2015

Tapu takas harcı 2015

Tapu takas harcı, Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Peki, yanlış ya da eksik ödenen tapu takas harcı cezasını kim öder?

Tapuda bağış harcı 2020'de ne kadar?

Gayrimenkullerin tapuları satılabildiği gibi bağış yolu ile de tahsis edilebiliyor. Peki, tapu bağış harcı 2020 ne kadar? İşlem için hangi belgeler gerekiyor?

Tapu hibe harcı 2020!

Gayrimenkullerin tapuları satış yolu ile başkasına devredildiği gibi hibe yoluyla da devredilebiliyor. Peki, tapu hibe harcı 2020 ne kadar? işte tapu hibe harcı 2020...

Tapu ifraz harcı 2020!

Tapu ayırma işlemi olan ifrazın yapılması amacıyla tapuda belli oranlarda harç ödeniyor. Peki, tapu ifraz harcı 2020 ne kadar?

Tapu tevhit harcı 2020!

Tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirinin yanında bulunan birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alma işlemi olan tapu tevhit işlemlerinde 2020 yılında ne kadar harç ödenecek? İşte Tapu tevhit harcı 2020...

Tapuda bağış harcı 2019'da ne kadar?

Gayrimenkullerin tapuları satılabildiği gibi bağış yolu ile de devredilebiliyor. Peki, tapu bağış harcı 2019 ne kadar? İşlem için gerekli belgeler nelerdir?

Tapu tevhit harcı 2019!

Tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alma işlemi olan tapu tevhit işlemi için 2019'da ne kadar harç ödenmesi gerekecek?

Tapu ifraz harcı 2019!

Tapu ifraz işleminin yapılabilmesi için bazı belgeler ile birlikte tapu dairesine müracaat edilmesi ve tapu ifraz harcının da ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu ifraz harcı 2019'da ne kadar oldu?

Tapu hibe harcı 2019!

Gayrimenkullerin tapuları satış yolu ile başkasına devredildiği gibi hibe yolu ile de devredilebiliyor. Peki, tapu hibe harcı 2019 ne kadar?

Kira sözleşmesi tapu şerhi harcı 2018!

Ev ve işyeri kiralamalarında tarafların imzalamış olduğu kira sözleşmesi tapuya şerh edilebiliyor. İşte kira sözleşmesi tapu şerhi harcı 2018..

Tapu ipotek harcı 2018!

Bir kimsenin talebi üzerine süresi, miktarı, faizi ve ipotek derecesi belirtilerek tapu sicil müdürlüğünde resmi senet düzenlenerek yapılan ipotek işlemi için harç ödemesi yapılıyor. Peki, tapu ipotek harcı 2018 ne kadar?

Gayrimenkul alışverişinde bloke çeke servet ödemeyin!

Uzmanlar gayrimenkul alışverişinde, alım satım bedelinin el değiştirmesi sırasında yaşanabilecek olumsuzluklar için bloke çek veya tapu takas sistemini öneriyor

Tapu tevhit harcı 2018!

İki ayrı tapu tevhit işlemi ile birleştirilerek tek tapu haline getirilebiliyor. Peki, bu işlem için ne kadar harç ödeniyor? İşte tapu tevhit harcı 2018 oranları..

Tapu ifraz harcı 2018!

Tapu ayırma işlemi olan ifrazın yapılabilmesi için tapuda belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Peki, tapu ifraz harcı 2018 ne kadar?

Tapu takas harcı 2015

Tapu takas harcı 2015 Tapu takas harcı 2015

Tapu takas harcı cezasını kim öder?

Tapu takas harcı, Tapu Müdürlüklerinde gerçekleştirilen bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Malın malla değişimine, aynı değişim veya tapuda takas deniyor. 


Tapu takas işlemlerinde, malların aynı değerde olup olmaması önem teşkil etmiyor. Ancak bu hususa Tapu Müdürlükleri karışamıyor. Bu durumlarda tarafların kendi aralarında anlaşma sağlaması gerekiyor.


Trampa işlemleri ile ilgili genel hükümlere Borçlar Kanunu'nda yer veriliyor. Kanun hükümlerine göre, tapu takas işlemlerinde, satışa ilişkin hükümler uygulanıyor.


Tapu alım satım işlemlerinde olduğu gibi, tapu takas işlemlerinde de, tapu müdürlüklerinde gerçekleştirilen işlemler karşılığında  her iki taraftan ayrı ayrı binde 20 oranında tahsil ediliyor.


Tapu takas işlemlerinin tescil edilebilmesi için gereken belgelerin eksiksiz olarak temin edilmesi gerekiyor. Bu belgeler arasında, takas yapılacak malların tapu veya ruhsatları gerekiyor. Daha sonra ise fotoğraflı kimlikler...