yeşil bina yönetmeliği 2014

yeşil bina yönetmeliği 2014

Sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin belgelendirilmesine dair yönetmelik bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 29199 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yönetmeliğin tam metni...

Otopark Yönetmeliği için geri sayım başladı! 

Kalabalık şehirlerin otopark sorununu çözmek için hayata geçirilen  Yeni Otopark Yönetmeliği 31 Mart 2021 tarihinde yürürlüğe giriyor. Yeşil Bina danışmanlığının öncü firmalarından Altensis'in Kurucu Ortağı Dr. Emre Ilıcalı, yeni yönetmelik hakkında değerlendirmede bulundu. 

Antalya'da İmar Yönetmeliği Taslağı için çalışma yapılıyor!

Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçe genelindeki imar sorunlarını çözmek için İmar Yönetmeliği Taslağı çalışması gerçekleştiriyor. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik!

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ bugünkü 31371 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği eğitimleri başladı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin içeriğinin anlatıldığı uzaktan eğitimlerinin başladığını duyurdu.

YeS-TR ile yeşil bina sayısı artıyor!

Ulusal Yeşil Sertifika Sistemi tarafından geliştirilen YeS-TR ile yeşil bina sayısı artıyor. 2021 yılından itibaren binalar belgeli olacak.

Dublin'deki dünyanın en büyük yeşil bina konferansı 24-25 Mart'ta!

Dünyanın dünyanın en büyük yeşil bina konferansı olan 2020 GreenBuild Europe 24-25 Mart tarihlerinde Dublin'de gerçekleştirilecek...

Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ!

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi Ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ Resmi Gazete'nin dünkü mükerrer sayısında yayımlandı.... 

Yeni Deprem Yönetmeliği ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor!

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan, "2019’da yürürlüğe giren ‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ ile kentsel dönüşüm şimdi başlıyor. Kentsel dönüşüm sürecinde binaları depreme karşı güçlendirme çözümü iyi değerlendirilmeli. Binaları yıkmadan da depreme hazırlıklı olabiliriz" dedi...

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ!

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Binalarla İlgili Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye yeşil bina sayısında Avrupa lideri!

Türkiye'de sertifikalı yeşil bina sayısı Nisan ayı itibarıyla 400'e ulaştı. Böylelikle yeşil bina sayısında 2017'den beri dünyada ilk 10 ülke arasına giren Türkiye, bu yıl 6'ncı sıraya yükseldi. Avrupa ülkeleri arasında ise ilk sıraya sahip oldu...

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair tebliğ!

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında yapılacak tasarım gözetimi ve kontrolü hizmetlerine dair tebliğde değişiklik yapılmasına dair tebliğ, bugünkü 30652 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi....

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi'ne EDGE Yeşil Bina Sertifikası!

Deprem güvenliği düşünülerek yıkılıp yeniden inşa edilen Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye’nin ilk, dünyanın ise en büyük EDGE Yeşil Bina sertifikalı hastane yapısı olma özelliğini taşıyor.

Gaziantep Büyükşehir'e yeşil bina sertifikası!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’na verilen Yeşil Bina Sertifikası’nı teslim aldı.

yeşil bina yönetmeliği 2014 Haberi

yeşil bina yönetmeliği 2014

YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


SÜRDÜRÜLEBİLİR YEŞİL BİNALAR İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

YERLEŞMELERİN BELGELENDİRİLMESİNE 

DAİR YÖNETMELİK


BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; binanın doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevresel etkilerini azaltmak için sürdürülebilir yeşil binalar ile sürdürülebilir yerleşmelerin değerlendirme ve belgelendirme sistemlerinin oluşturulması, belgelendirme süreçlerinde rol alacakların görev, nitelik ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, mevcut ve yeni binalar ile yerleşmelerin teknik özelliklerini ve gereksinimlerini dikkate alarak çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarının ve sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesini ve belgelendirilmesini kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1)...