Güneşli Dış Ticaret Limited Şirketi açıldı!

Güneşli Dış Ticaret Limited Şirketi açıldı! Güneşli Dış Ticaret Limited Şirketi açıldı!

Güneşli Dış Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü'de 200 bin TL sermaye bedeli ile I. A. Salih Al-Shammaa tarafından kuruldu.

Güneşli Dış Ticaret Limited Şirketi Beylikdüzü'de 200 bin TL sermaye bedeli ile I. A. Salih Al-Shammaa tarafından kuruldu.

Güneşli Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:
a.Gayrimenkul -Her türlü gayrimenkul almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. -Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. -Her türlü arazi,arsa,daire,ev,dükkan,işyeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. -Emlak konusu ile ilgili hizmetlerde bulunmak ve sözleşmeler düzenlemek. b.Gıda -Her türlü gıda maddelerinin üretimi, toptan ve perakende alımı, satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. -İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş, ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. -Her çeşit restoran ve lokanta, pastane, kafeterya, kafe bar, gazino, diskotek işletmeciliği yapmak, kiralamak, kiraya vermek, konusu ile ilgili alet ve edevatları satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. -Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. c.Rent a Car -Her türlü motorlu ve motorsuz araçlar alım, satım ve kiralamasını yapmak. d.Turizm -Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. -1618 sayılı Seyahat Acenteleri Kanunu uyarınca acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. e.İthalat ve İhracat -Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izin verdiği her türlü emtianın ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapabilir. f.E-Ticaret -Her nevi ürünleri ve elektronik mağazalarda internet üzerinden online olarak satış dağıtım ve pazarlamasını yapabilir. -Türkiyede ve yurtdışında kısmen veya tamamen üretilen veya imal edilen her türlü zirai, sınai ve ticari, ham yarı mamul, mamul mal ve malzemelerinin ihraç fazlası malların tekstil ve giyim ürünlerinin, internet üzerinden tüketiciye satışını, pazarlamasını ve dağıtımını, ihracatını, ithalatını yapabilir. -İnternet üzerinden, internet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapabilir, iletişim sistemleri kurabilir, internet üzerinden her türlü malın alım, satım, işlemlerini gerçekleştirebilir ve bu amaçla sanal mağazalar oluşturabilir, alt yapı hizmetleri verebilir. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 2.Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslar arası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yaptırmak. 3.Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek. 4.Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak. 5.Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak. 6.Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak olmak ve iştirakleri devir ve ferağ etmek. 7.Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiraya almak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Marmara Mah. Mavi Akdeniz Cad. No:36/15/4 BEYLİKDÜZÜ