02 / 07 / 2022

Güney Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Güney Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Güney Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Ali Akdeniz, Veysi Şaşmaz tarafından 1 milyon TL'lik sermaye ile 16 Ocak'ta Esenler, Oruç Reis Mahallesi'nde kuruldu.Güney Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Ali Akdeniz, Veysi Şaşmaz tarafından 1 milyon TL'lik sermaye ile 16 Ocak'ta kuruldu. 


Güney Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a- İnşaat ve taahhüt işleriyle ilgili bina, arsa, arazi gibi gayrimenkuller almak, satmak, kiralamak ve alım satımına aracılık etmek, komisyonculuk hizmetleri vermek, b- Her türlü bina, arsa, arazi, turistik tesis, iş merkezi, konut ve diğer gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek, c- Her türlü bina, arsa, arazi, turistik tesis, iş merkezi, konut ve diğer gayrimenkullerin işletmeciliğini yapmak, d- Her türlü turistik tesis, iş merkezi, alışveriş merkezi, konut, okul ve benzeri diğer özel ve resmi kuruluşlara temizlik ve toplu yemek hizmetleri vermek. e- Kamu ve özel kuruluşlar tarafından açılacak alım, satım ve kiralama ihalelerine katılmak, bu ihalelerde artırımda ve eksiltmelerde bulunmak. f- Yurt içinde ve yurt dışında inşaat, taahhüt ve dekorasyon işleri ile bu işlere ait araştırma, etüd, planlama, fizibilite, projelendirme, şehircilik ve imar planları hazırlamak ve müşavirlik yapmak. g- Yurt içinde ve dışında turistik tesisler kurmak, tatil köyleri, yat limanları ve muhtelif turizm yatırımları yapmak, mevcut yatırımlara ortak olmak, her çeşit turizm yatırımlarının işletmeciliğini ve pazarlamasını yapmak, seyahat acentaları kurmak, işletmek, tur organizatörlüğü yapmak. h- Otel, motel, kamping, lokanta, pastane, kokteyl salonları, restorantlar, kafeteryalar tesis etmek, kurulmuş olanları satın almak, satmak, bunları işletmek, kiralamak ya da kiraya vermek. ı-Her türlü spor tesisleri kurmak, kurulmuş olanları satın almak veya kiralamak, bunları işletmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek. j- İşletmeciliği yapılan her türlü garimenkulün bakım, onarım, tadilat ve sair işlerini yapmak veya yaptırmak. Şirket amacını gerçekleştirebilmek için konusu ile ilgili olmak üzere, a-Şirket konularıyla ilgili, her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları ile gayrimenkulleri almak, satmak, menkul ve gayrimenkul mallar için satış vaadinde bulunmak, satış vaadini kabul etmek, gerek kendi lehine, gerekse üçüncü kişiler lehine ipotek almak ve ipotek vermek, ipotek fekketmek ve ipotek fekkettirmek, menkul mallar ve gayrimenkulleri kiralamak ve kiraya vermek, ayni ve şahsi intifaklar tesis etmek ve bu kabil hakları kabul etmek, b-Konusuna giren tüm dallarda özel ve resmi kuruluşların taahhüt ihalelerine girmek, işlerini almak ve taahhütlerini yerine getirmek, c-Şirket çalışma konusuna giren her türlü menkul ve gayrimenkul, nakil vasıtası ve bunlara ilişkin hakları alabilir, satabilir, başkalarına devir edebilir, bu mallar üzerine ipotek tesis etmek, d- Şirket konusu ile ilgili irtibat büroları açabilir, mümessillik, temsilcilik ve acentelik açabilir, alabilir, üçüncü şahıslara verebilir. e-Şirket konusu ile ilgili, sınai ve ticari teşebbüslere katılmak, şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, herhangi bir şirketi bünyesine almak, kendisi herhangi bir şirketin bünyesine girmek, f-Meri mevzuat hükümleri dahilinde şirket konuları ile ilgili yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapmak, yerli ve yabancı firmalarla lisans, ihtira beratı, imtiyaz hakkı, marka, patent, know-how, anlaşmaları yapmak, bu hakları almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. 


Güney Gayrimenkul Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Esenler, Oruç Reis Mahallesi, Vadi Caddesi, Giyimkent Sitesi, İstanbul Ticaret Sarayı, 108 K:7 No:463.