Güngören'de 10.1 milyon TL'ye icradan satılık 4 gayrimenkul!

Güngören'de 10.1 milyon TL'ye icradan satılık 4 gayrimenkul! Güngören'de 10.1 milyon TL'ye icradan satılık 4 gayrimenkul!

İstanbul İli, Güngören İlçesi, Merter Semti, M.Nezih Özmen Mahallesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul toplamda 10 milyon 100 bin TL bedel ile icradan satışa çıkarıldı. 
İstanbul İli, Güngören İlçesi, Merter Semti, M.Nezih Özmen Mahallesi'nde yer alan 4 adet gayrimenkul toplamda 10 milyon 100 bin TL bedel ile icradan satışa sunuluyor. Satışa konu olan gayrimenkullerin ilk ihalesi 19 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. 

 

SATIŞA KONU TAŞINMAZLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Güngören İlçesi, Merter Semti, M.Nezih Özmen Mahallesi, Kayalar Sokaktan 24 kapı numarası adresinde ve tapunun 1010 ada, 12 parselini teşkil eden 733,95 m2 arsa üzerinde betonarme karkas tarzda inşa edilmiş bulunan Kargir İşyeri Niteliğinde kat mülkiyeti kurulu Taşınmazda 2-4 ve 6 bağımsız bölüm nolu Kereste Deposu Niteliğindeki İşyerlerinin tamamıdır. Binanın dış cephesi fasarit boyalı, kat sahanlıkları ve merpenler mermer kaplı korkulukları demir doğramadır. Kısmi 2.Bodrum kat : Onaylı mimarı projesine göre bu katta sığınak ve yakacak deposu mevcut olup binanın ortak yeridir. Brüt alanı takribi projeden alman ölçülere göre 29,50x5,60= 165,20 m2dir. Satışa konu taşınmazlar, Güngören İlçesi, Merter Semtinde Tesktil İş Merkezlerinin en yoğun olduğu yerde bulunmaktadır. Taşınmaz Fatih caddesine takriben 30.m, Evkur Alış Veriş Merkezinin yakında, Keresteciler PTT Merkezine l00.m, Mehmet Akif Caddesine 250 .m uzaktadır. Çevresi 5-7 katlı yapılar ile İş Merkezleri ve Ticaret bölgesi olarak teşekkül etmiştir.Her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta ve ulaşım imkanları bakımından elverişli bir yerde bulunmaktadır.

 

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul ili, Güngören ilçesi, Osmaniye Mah., Yeni Londra Asfaltı Mevkii, 1010 Ada, 12 Parsel, 733,95 m² yüzölçümlü, Kargir İşyeri Ana Nitelikli Taşınmazda kain, 10/80 Arsa Paylı, 1+Bodrum Kat,2 nolu bağımsız bölüm, Kereste Deposu Mağazanitelikli taşınmazın tamamı.

Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/784 Esas, 01/11/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz zemini dökme mozaiik kaplı, duvarlar sıvalı ve plastik badana, pencere ve kapılar demir doğramadır. İçinde 2 adet Wc ve jeneratör odası mevcuttur. Brüt alanı takribi 375,00 m2 dir. Arşiv ve depo olarak kullanılmakta olduğu anlaşılmaktadır. "denilmektedir.

 

Kıymeti : 1.900.000,00 TL
1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 13:20 - 13:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

 

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul ili, Güngören ilçesi, Osmaniye Mah., Yeni Londra Asfaltı Mevkii, 1010 Ada, 12 Parsel, 733,95 m² yüzölçümlü, Kargir İşyeri Ana Nitelikli Taşınmazda kain, 10/80 Arsa Paylı, Zemin Kat,4 nolu bağımsız bölüm, Kereste Deposu Mağazanitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/784 Esas, 01/11/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Giriş bekçi odası, teşhir salonu, iki adet Wc den ibaret olup brüt alanı 375,00m2 dir. Girişte zemin kaplamaları mermer kaplama, kapı ve pencereler alüminyum doğrama, tavanlalar spor ışık aydınlatmalı ve asma tavan, duvarlar plastik badanalıdır." denilmektedir.

 

Kıymeti : 3.400.000,00 TL
1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 13:40 - 13:50 arası
2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 13:40 - 13:50 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

 

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul ili, Güngören ilçesi, Osmaniye Mah., Yeni Londra Asfaltı Mevkii, 1010 Ada, 12 Parsel, 733,95 m² yüzölçümlü, Kargir İşyeri Ana Nitelikli Taşınmazda kain, 8/80 Arsa Paylı,1. kat, 6 nolu bağımsız bölüm Kereste Deposu Mağazanitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcut Bakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/784 Esas, 01/11/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmaz Antre , koridor 7 adet muhtelif çalışma odası, 2 adet wc den ibaret olup brüt alanı 375,00 m2dir. Zemini dökme mozayik üstü minofle ile kaplı, ıslak zeminler seramik, duvarlar fayans ile kaplıdır. İç kapılar ahşap, pencereler PVC doğrama ve ısı camlı, duvarlar plastik badanalıdır. Bu katta dijital baskı makinalannm malzeme deposu deposu ve satış yeri olarak kullanılmakta olduğu görülmüştür. "denilmektedir.

 

Kıymeti : 2.200.000,00 TL
1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

 

4 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:İstanbul ili, Güngören ilçesi, Osmaniye Mah., Yeni Londra Asfaltı Mevkii, 1010 Ada, 12 Parsel, 733,95 m² yüzölçümlü, Kargir İşyeri Ana Nitelikli Taşınmazda kain, 12/80 Arsa Paylı, 2. kat, 8 nolu bağımsız bölüm Çatı Arası Piyesli Kereste Deposu Mağaza nitelikli taşınmazın tamamı.
Özellikleri: Satışa ilişkin dosyada mevcutBakırköy 5. İcra Hukuk Mahkemesinin 2017/784 Esas, 01/11/2017 tarihli bilirkişi raporuna göre "Satışa konu taşınmazın Alt katı : Antre , koridor 7 adet muhtelif çalışma odası, bir adet salon, 2 adet wc den ibaret olup brüt alanı 375,00 m2dir. Zemini laminet parke kaplı, ıslak zeminler seramik, duvarlar fayans ile kaplıdır. İç kapılar ahşap mobilya kapı, pencereler PVC doğrama ve ısı camlı, duvarlar plastik badanalıdır. Çatı Arası Piyesi Katı : Bu kısma salondan içerisinden çıkılmaktadır. Çatı piyesi proje hilafına büyük yapılmıştır. Bu katta 5 oda, salon, banyo-Wc den ibarettir. Zemini laminet parke, tavanlar spot ışık aydınlatmalı asma tavan, duvarlar plastik badanalı, banyo ve Wc zeminleri seramik kaplı, duvarlar fayans kaplı olup sıhhi tesisat armatürleri ve tamamlayıcı aksesuarları mevcuttur. Bu katın brüt alanı takribi 675,00 m2 olup brüt alanı takribi 337,250 m2 olmaktadır. "denilmektedir.

 

Kıymeti : 2.600.000,00 TL
1. Satış Günü : 19/02/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu

 

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifte bulunacak gerçek veya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satımharcıve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için (134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.

4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6-İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer.

7 -İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.

8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/461 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/12/2017