Gurbetçi̇leri̇n ve Yabancıların Veraset Vergi̇si̇!

Gurbetçi̇leri̇n ve Yabancıların Veraset Vergi̇si̇! Gurbetçi̇leri̇n ve Yabancıların Veraset Vergi̇si̇!

Kurtulus Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey, veraset vergisi ile ilgili yazı dizisi kaleme aldı. Gurbetçilerin ve yabancılar veraset vergisi ile ilgili merak ettiği he şey bu yazıda... İşte "Gurbetçi̇leri̇n ve Yabancıların Veraset Vergi̇si̇ Yazı Dizisi 1. Bölüm"...


Bölüm 1: Murisin yabancı ülke vatandaşı, varisin T.C vatandaşı olması halinde;

Bilindiği gibi 1960’lı yılların başından itibaren, ilk başta Avrupa ülkelerine, daha sonra Avustralya ve Amerika’ya milyonlarca vatandaşımız çalışmak için göç etmiştir.

Geçen uzun süreçte, gurbetçilerimizden kimisi çifte vatandaşlığa geçmiş bir kısmı çalıştığı ülke vatandaşlığına geçmiş büyük bir kısmı da Türk vatandaşı olarak tâbiyetini devam ettirmişlerdir.

Gurbetçilerimiz vatandaşlıkta hangi tâbiyeti seçerse seçsin vatanları ile bağları kopmamış Türkiye’den mal edindiği gibi aynı şekilde yabancı ülkede de mal edinmeye devam etmişlerdir.

Süreç devam ederken gurbetçilerimiz veya akrabalarının ölümü halinde muristen kalan Türkiye ve Türkiye dışındaki malların cezalı duruma düşmeden veraset vergisinin nasıl ödeneceğinin bilinmesi gerekli hale gelmiştir.

Bazı durumlarda muris yabancı ülke vatandaşı olmakta, mirasçı Türk vatandaşı olmakta iken bunun tersi durum veya çifte vatandaş olarak da karşımıza çıkmaktadır.

Yazı dizisinin bu bölümünde; yabancı ülke mukimi T.C vatandaşı olmayan murisin (ölerek mal bırakan kişi ) Türkiye’de ve yabancı ülkede bulunan mallarının T.C vatandaşı varislerine intikalinde, veraset intikal vergisini 5 maddede açıklayacağız.

1. T.C vatandaşı olmayan şahsın adına Türkiye ve dışında herhangi bir mal ve hak yok ise yine de veraset intikal vergisi beyannamesi verilecek mi?

Hayır verilmez, V.İ.V. kanunun 7. md. gereği veraset yoluyla mal iktisap edenler beyanname verir. Dolayısıyla intikal eden herhangi bir mal ve hak yoksa beyanname verilmesine de gerek yoktur.

2. T.C vatandaşı olmayan ölen şahıstan Türkiye’de kayıtlı mal ve hakları, T.C vatandaşı olan ve Türkiye’de mukim akrabalarına intikal ederse veraset intikal vergisinde vergilendirme nasıl olacak ?

V.İ.V. kanunu 1. md. göre Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla… bir şahıstan diğer şahsa intikali V.İ.V. tâbidir. Türkiye’de beyanname verilmesi gerekmektedir.

3. Söz konusu ölen şahsın (muris) yabancı ülkede mal ve hakları varsa, veraset intikal vergilendirmesi nasıl olur?

Varislerin T.C. vatandaşı olması halinde murisin yabancı ülkedeki intikal eden mal ve hakları için de Türkiye’de V.İ.V. beyannamesi verilmesi gerekir.

Yabancı ülke vergi idaresine orada bulunan mal ve haklar için beyanname vermek gerekse bile bu durum, Türkiye’de de V.İ.V. beyan mecburiyetini ortadan kaldırmaz.

4. Türkiye’de veraset intikal vergisi beyannamesi kim tarafından ve ne zaman verilir?

Ölüm yabancı ülkede, mirasçılar Türkiye’de olduğundan V.İ.V. kanunun 9. maddesine göre beyannamenin Türkiye’deki mirasçıları tarafından ölüm tarihinden itibaren 6 ay içerisinde verilmesi gerekir.

5. Murisin (ölen kişi) yabancı ülke vatandaşı olması durumunda istisna uygulanır mı?

Evet uygulanır, V.İ.V. 4. md. istisna uygulamasında T.C. uyruğu veya yabancı ülke mukimi ve uyruğu ayrımı bulunmamaktadır. İstisna her mirasçıya ayrı ayrı uygulanır.

Vergi Uzmanı
Mustafa Bey
Kurtulus Partners


Yazı dizisinin 2. bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Muris ve varisin her ikiside yabancı ülke vatandaşı olması hali)

Yazı dizisinin 3. bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Murisin T.C uyruklu, Varisin Çifte Vatandaş veya T.C uyruklu olması halinde)

Yazı dizisinin 4. bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Murisin T.C uyruklu, Varisin Çifte Vatandaş veya T.C uyruklu olması halinde)

Yazara mustafa@kurtuluspartners.com  adresinden ulaşabilirsiniz.