Gurbetçilerin ve Yabancıların Veraset Vergisi!

Gurbetçilerin ve Yabancıların Veraset Vergisi! Gurbetçilerin ve Yabancıların Veraset Vergisi!

Kurtulus Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey, veraset vergisi ile ilgili yazı dizisi kaleme aldı. Gurbetçilerin ve yabancılar veraset vergisi ile ilgili merak ettiği he şey bu yazıda... İşte "Gurbetçi̇leri̇n ve Yabancıların Veraset Vergi̇si̇ Yazı Dizisi 3. Bölüm"...

Bölüm 3: Murisin Türk uyruklu; varisin ikametgahı Türkiye’de olmayan yabancı uyruklu olması halinde;

Gurbetçilerimizin büyük bir kısmının T.C. uyruğu devam etmekte iken çocukları, torunları ve akrabalarından bazıları bulunduğu yabancı ülke vatandaşlığına geçmiş bulunmaktadır.

Yazı dizisinin bu bölümünde T.C. vatandaşlığı devam etmekteyken  vefat eden murisin, Türkiye’de ve yabancı ülkede bulunan mal ve haklarının Türkiye’de ikametgahı olmayan yabancı uyruklu varislerine intikalinde veraset vergisini 6 maddede açıklayacağız.

1. T.C. uyruğunda bulunan murisin adına kayıtlı Türkiye ve dışında herhangi bir mal ve hak bulunmuyorsa yine de veraset intikal beyannamesi verilecek midir?

Hayır verilmez, intikal eden herhangi bir mal ve hak yoksa V.İ.V. beyannamesi vermeye de gerek bulunmamaktadır.

2. T.C uyruğundayken ölen şahsın (muris) Türkiye sınırları dışında bulunan mallarının veraset yoluyla yabancı uyruklu akraba ve şahıslara intikal ederse veraset vergisinde  vergilendirme nasıl olacaktır?

T.C. uyruğunda bulunan kişilerin Türkiye sınırları dışında bulunan mallarının veraset yoluyla, Türkiye’de ikamet etmeyen yabancı şahıslara intikali veraset vergisi kapsamında değildir, Türkiye’de beyanname verilmez.

Ancak varis olan yabancı şahıs Türkiye’de ikamet ediyorsa veraset intikal vergisinin konusuna girer. Bu durumda Türkiye’de beyanname verilmesi gerekir.

3. T.C. uyruklu murisin Türkiye’de adına kayıtlı mal ve hakları T.C. vatandaşı olmayan yabancı ülke mukimi akraba ve şahıslara intikal ederse veraset yönünden vergilendirme nasıl olur ?

Türkiye sınırları içinde bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir surette ivazsız (karşılıksız) bir şahıstan diğer şahsa intikali veraset intikal vergisine tabiidir.

Bu durumda muris veya varisin uyruğunun önemi bulunmamaktadır, malların Türkiye’de olması vergilendirme için yeterlidir. Türkiye’de V.İ.V beyannamesi verilir.

Yabancı ülke vatandaşı murisin Türkiye’de bulunan mal ve haklar için yabancı ülke vergi idaresine beyanname vermesi gerekse bile bu durum Türkiye’de V.İ.V. beyan mecburiyetini ortadan kaldırmaz.

4. V.İ.V beyannamesi vermek gerekmesi halinde beyanname kim tarafından ve ne zaman verilir?

Ölüm Türkiye’de mirasçılar da Türkiye’de ise ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde,
Ölüm Türkiye’de mirasçılar yabancı memlekette ise ölüm tarihini takip eden 6 ay içerisinde,
Ölüm yabancı memlekette mirasçılar da aynı yabancı memlekette ise ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde , veraset yoluyla mal iktisap eden varisler tarafından verilir.

5. İntikal eden mal ve hakların değeri V.İ.V. istisna tutarının altında kalması durumunda beyanname vermeye gerek var mıdır?

Evet, V.İ.V. beyannamesi verilmesi gereken hallerde veraset yoluyla intikal eden mal ve hakların değeri istisna tutarının altında kalsa da beyanname verilmesi gerekmektedir.

6. Varisin yabancı ülke vatandaşı olması durumunda V.İ.V. istisnası uygulanır mı?

Evet uygulanır, V.İ.V. istisna uygulamasında T.C. uyruğu veya yabancı ülke uyruğu ve mukimi ayrımı bulunmamaktadır. İstisna her mirasçıya ayrı ayrı uygulanır.

Yazı dizisinin 1 bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Murisin yabancı ülke vatandaşı, varisin T.C vatandaşı olması hali)

Yazı dizisinin 2 bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Muris ve varisin her ikiside yabancı ülke vatandaşı olması hali)

Yazı dizisinin 4. bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Murisin T.C uyruklu, Varisin Çifte Vatandaş veya T.C uyruklu olması halinde)

Vergi Uzmanı
Mustafa Bey
Kurtulus Partners

Yazara mustafa@kurtuluspartners.com  adresinden ulaşabilirsiniz.