Gurbetçilerin ve Yabancıların Veraset Vergisi!

Gurbetçilerin ve Yabancıların Veraset Vergisi! Gurbetçilerin ve Yabancıların Veraset Vergisi!

Kurtulus Partners Vergi Uzmanı Mustafa Bey, veraset vergisi ile ilgili yazı dizisi kaleme aldı. Gurbetçilerin ve yabancılar veraset vergisi ile ilgili merak ettiği he şey bu yazıda... İşte "Gurbetçi̇leri̇n ve Yabancıların Veraset Vergi̇si̇ Yazı Dizisi 4. Bölüm"...

Bölüm 4 : Murisin T.C uyruklu, Varisin Çifte Vatandaş veya T.C uyruklu olması halinde;

Yazı dizisinin bu bölümünde; T.C uyruğunda bulunan murisin, Türkiye’de ve Türkiye hudutları dışındaki mallarının veraset yoluyla T.C uyruklu veya çifte vatandaşlık hükümlerine tabi mirasçılarına intikalinde Veraset İntikal Vergisinde vergilendirmeyi 5 maddede açıklayacağız.

1.  T.C uyruklu muris adına kayıtlı Türkiye ve dışında herhangi bir mal veya hak yoksa Veraset İntikal Vergisi Beyannamesi verilir mi?

V.İ.V Kanununa göre veraset yoluyla mal iktisap edenler beyanname verirler varisler adına intikal eden herhangi bir mal ve hak yoksa beyannamede verilmez.

2.  T.C uyruklu murisin Türkiye’de adına kayıtlı mal ve hakları T.C vatandaşı veya çifte vatandaşlığı olan varislerine intikal ederse Veraset vergilendirmesi nasıl olacaktır?

V.İ.V  Kanunu 1. madde gereği Türkiye’de bulunan malların veraset yoluyla veya herhangi bir suretle karşılıksız bir tarzda bir şahıstan diğer şahsa intikali, Veraset İntikal Vergisine tabidir.

Dolayısıyla Türkiye’deki malların intikali uyrukluğuna bakılmaksızın Veraset İntikal Vergisine tabidir ve beyanname verilmesi gerekir.

3. Bu durumda murisin Türkiye sınırları dışında adına kayıtlı mal ve hakların T.C  uyruklu veya çifte vatandaşlık hükümlerine tabi mirasçılarına intikalinde veraset vergilendirmesi nasıl olacak?

T.C uyruğunda bulunan murisin  Türkiye hudutları dışındaki mallarının  Veraset yoluyla… çifte vatandaşlık hükümlerine tabi veya T.C uyruklu mirasçılarına intikali Türkiye’de Veraset intikal vergisine tabidir.

Yabancı ülke vergi idaresine, orada bulunan mal ve haklar için beyanname verilmesi gerekse de bu durum Türkiye’de V.İ.V beyan mecburiyetini ortadan kaldırmaz.

4. Türkiye’de V.İ.V beyannamesi kim tarafından ne zaman verilmesi gerekir?

Ölüm Türkiye’de mirasçılar da Türkiye’de olması halinde kendilerine mal intikal eden mirasçılar tarafından ölüm tarihinden itibaren 4 ay içerisinde verilir.

5.Varisin çifte vatandaş veya T.C. uyruklu olması halinde V.İ.V istisna uygulaması ayrımı var mıdır?

Veraset intikal vergisi kanunu 4. mad. istisna uygulamasında T.C uyruğu veya çifte vatandaşlık ayrımı bulunmamaktadır. İstisna her mirasçıya ayrı ayrı uygulanır.
 
Yazı dizisinin 1. bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Murisin yabancı ülke vatandaşı, varisin T.C vatandaşı olması hali)

Yazı dizisinin 2. bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Muris ve varisin her ikiside yabancı ülke vatandaşı olması hali)

Yazı dizisinin 3. bölümünü okumak için buraya tıklayın. (Murisin T.C uyruklu, Varisin Çifte Vatandaş veya T.C uyruklu olması halinde)

Vergi Uzmanı
Mustafa Bey
Kurtulus Partners

Yazara mustafa@kurtuluspartners.com  adresinden ulaşabilirsiniz.