Gürpınar Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Gürpınar Belediyesi'nden gayrimenkul satışı

Gürpınar Belediye Başkanlığı Pınartepe Mahallesi'nde bulunan 3 taşınmazını satmak üzere ihale açtı.Ankara Gürpınar İlk Kademe Belediye Başkanlığı, Pınartepe Mahallesi'nde bulunan 3 adet arsasını satmak üzere ihale açtı. Gürpınar İlk Kademe Belediyesi'nin sınırları içerisinde olan taşınmazlardan 714 ada 8 ve 9 parseller kapalı teklif, bin 681 ada 11 numaralı parsel ise açık teklif artırma usulü ile satılacak. Tahmini bedelleri 154 bin YTL ile 1 milyon 922 bin YTL arasında değişen taşınmazların satışında katılımcılardan 4 bin 634 YTL ile 57 bin 684 YTL arasında değişen oranlarda geçici teminat ile 7 bin 723 YTL ile 96 bin YTL arasında değişen oranlarda ek teminat alınacak. Söz konusu taşınmazların satışına katılmak isteyenler şartnameyi mesai saatleri içinde, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden bedeli mukabili temin edebilecekler. Katılımcılar şartnameye göre hazırlayacakları teklifleri, 10 Nisan 2008 tarihinde saat 12.00'ye kadar belediyeye vermeleri gerekiyor.