Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dönüşüme hazır!

Gürpınar Siteler Bölgesi kentsel dönüşüme hazır!Beylikdüzü Belediyesi’nin, Gürpınar Siteler Bölgesinde kentsel dönüşüm için yürütmüş olduğu imar planı değişikliği çalışmalarıyla İBB'den herhangi bit yanıt gelmemesine karşın, gerekçeleriyle birlikte planı yürürlüğe koyarak çalışmaları başlattı...


Beylikdüzü Belediyesi’nin, Gürpınar Siteler Bölgesinde kentsel dönüşüm için yürütmüş olduğu imar planı değişikliği çalışmalarıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 2 yıla yakın süredir herhangi bir karara varılmamıştı.

İBB Başkanlığı tarafından sürecin sonuçsuz bir şekilde bırakılmasının üzerine Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvencesinin, sağlıklı ve nitelikli bir kentsel çevrede yaşam haklarının sağlanması amacıyla yasal çerçeve içerisinde gerekli tüm sorumlulukları alarak plan değişikliklerini 21 Haziran 2018 itibariyle yürürlüğe koydu.

Beylikdüzü Belediyesi'nde yer alan habere göre, yaklaşık 30 hektarlık, 15 bin civarında nüfusun yaşadığı Beylikdüzü Gürpınar Siteler Bölgesi’nde mevcut yapılar zamanla yıpranarak, ciddi riskler taşır duruma gelmişti.  Halihazırdaki yapılaşma durumuna karşın, 2010 ve 2011 yıllarında İBB Başkanlığı tarafından onaylanan imar planlarında, bölgenin sorunlarını çözümleyecek herhangi bir karar geliştirilmedi. İmar haklarının yaklaşık yarı yarıya düşürülmesi ile birlikte bölgede kentsel dönüşümün gerçekleşmesi olanaksız hale gelmişti. Bu gerekçeyle, 2016 yılı itibariyle Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar/Siteler’de sağlıklı, güvenli, yaşanabilir bir kentsel çevre oluşturulabilmesine yönelik kentsel dönüşümün gerçekleştirilebilmesi; fiziksel ve sosyo-ekonomik açılardan bölgenin yeniden canlandırılması amacıyla çalışmalara başlanmıştı.

Vatandaşlar Beklentilerini İletti

Belediye öncelikle, bölgedeki kentsel dönüşümün hangi yöntem ve araçlarla gerçekleştirilebileceğine dair analiz çalışmaları gerçekleştirdi. Bölgede yaşayanlar ve ticari işletmelerle birebir anketler yapıldı, vatandaşların mevcut sosyo-ekonomik durumu, kentsel dönüşüm ve planlama süreçlerinden beklentileri öğrenildi. Bu çalışmalar doğrultusunda da alana yönelik alternatif modeller için çalışıldı. Vatandaşların talepleri, kamu yararı, hakçalık ve şehircilik ilkeleri doğrultusunda imar planı çalışmaları tamamlandı.

Teklif İBB’de Uzun Süre Bekletildi

Alana yönelik hazırlanan plan değişikliği teklifi, 21.06.2016 tarihinde Beylikdüzü Belediye Meclisine sunularak İlçe Meclisinde, oy çokluğu ile uygun görüldü. 05.09.2016 tarihinden iki gün sonra ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderildi. 12.12.2016 tarihinde İBB Meclis gündemine alınan teklif ile ilgili, İBB Kentsel Yenileme-İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile konu hakkında görüşmeler yapılarak, Beylikdüzü Belediyesi’nin daveti sonucunda komisyon üyeleri 30.01.2017 tarihinde alanda tespit ve gözlem yaptı. Aradan geçen altı ayın sonunda, İBB Meclisi Kentsel Yenileme-İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu ile Tadilen Uygun Görülen Karar açıklandı, ancak aynı gün Komisyon Raporu gerekçesi açıklanmaksızın geri çekildi ve teklif, bu tarihten itibaren İBB Meclisi Kentsel Yenileme-İmar ve Bayındırlık Komisyonunda uzun süre bekledi.

İmamoğlu, Konuyu İBB Meclis Gündemine Taşıdı

Süreç içerisinde Beylikdüzü Belediyesi’nin teknik ve idari kadrosu birçok kez İBB Planlama Müdürlüğü, İBB İmar Komisyonu, Kentsel Yenileme Komisyonu ile görüşmeler yapıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyu İBB Meclis gündemine taşıdı, İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve siyasi partilerin Büyükşehir Belediyesindeki Grup Başkanvekilleri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Temmuz 2017 ve Şubat 2018 tarihleri arasında, İBB Başkanı Mevlüt Uysal’ın yönlendirmesi ile KİPTAŞ ile çalışmalar yürütüldü, Başkanlık düzeyinde görüşmeler yapıldı. Ancak tüm bu yapılan görüşmeler herhangi bir netice vermedi ve bu denli kritik bir konu yaklaşık 2 yıldır adeta çözümsüzlüğe mahkum edildi. Nisan 2018 tarihinde İBB Planlama Müdürlüğünden, teklif edilen plan notu değişikliğinin süreci hakkında resmi yazışma ile bilgi sorulmasına rağmen, herhangi bir cevap verilmedi.

Beylikdüzü Belediyesi Plan Değişikliğini Yürürlüğe Soktu

İBB Başkanlığı tarafından sürecin çözümsüz ve muğlak bir şekilde bırakılmasından ötürü; bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvencesinin, sağlıklı ve nitelikli bir kentsel çevrede yaşam haklarının sağlanması amacıyla Beylikdüzü Belediyesi, yasal mevzuat ve yetkilerimiz çerçevesinde, gerekli tüm sorumlulukları alarak plan değişikliğini,  17.05.2018 tarihinde alınan Başkanlık Oluru ile 5216 sayılı yasanın 14. Maddesi gereğince onay alarak 21.05.2018 tarihinde bir ay süreyle askıya çıkardı ve 21 Haziran 2018 itibariyle yürürlüğe soktu.

Siteler Sakinleri İçin İlk Adım Atılmış Oldu

Böylece imar planı sorunu çözümlenen Gürpınar Siteler bölgesinde kentsel dönüşümün gerçekleşebilmesi için ilk adım atıldı. Siteler sakinleri, imar planları ve bundan sonraki süreçler hakkında Beylikdüzü Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü’nden her türlü gerekli bilgiyi alabilirler.