12 / 08 / 2022

Hacıoğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Hacıoğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Esenyut'ta 1 milyon TL sermaye bedeli ile Yakup Kayci tarafından kuruldu.Hacıoğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi Esenyut'ta 1 milyon TL sermaye bedeli ile Yakup Kayci tarafından kuruldu.

Hacıoğlu Gayrimenkul İnşaat Ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
AMAÇ VE KONU Madde 3-Şirketin amaç ve konusu şunlardır: İNŞAAT 1. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. İnşaat sektöründe kullanılan her türlü malzemenin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. 7. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. İnşaat sektöründe kullanılan her türlü dekorasyon malzemelerinin alım satımını ithalat ve ihracatını yapmak. 11. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 12. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı, Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. GAYRİMENKUL 1-Her türlü emlak ve gayrimenkul alımı satımı, emlak komisyonculuğu yapmak, inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına gayrimenkul almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve yaptırmak. 2-Finans ve Bankacılık kurumlarına gayrimenkul alım ve satımları konusunda komisyon karşılığı kredi yönlendirmesi yapmak, yönlendirilen krediler üzerinden yapılan anlaşmalar doğrultusunda komisyon tahsil etmek. 3-Yurt İçinde ve Yurt Dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait gayrimenkulleri almak, satmak, inşa etmek, kiralamak kiraya vermek OTOMOTİV 1.Her türlü Motorlu taşıt ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. 2.Hür türlü otobüs, Minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, tereyler, ve bunlara benzer motorlu motorsuz kara, hava, deniz, taşıtlarını, greyder, silindir, vb ağır iş ve sanayi makinelerini yükleme , boşaltma iş makinelerinin toptan ve perakende alımını, satımını, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak. 3.Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dış lastikleri jantları direksiyon akülerin toptan ve perakende alımı satımı dağıtımı ithalat ve ihracatını yapmak. 4.Yurt içinde ve yurt dışında kurulu bulunan kara, hava, ve deniz vasıtalarına ait iç ve dış lastik fabrikalarının bayilik, mümessilliklerin almak ve servislerini açmak işletmek kiralamak kiraya vermek 5.Oto Galerileri açmak işletmek, işlettirmek, kiralamak ve kiraya vermek. 6.Otomobil sektöründe faaliyet göstermek her marka ve modeldeki araçların tamiri, bakımı, onarımı iç ve dış bakım ve yedek parçalarının alımını satımını ithalatın ve ihracatını yapmak. 7.Otomotiv aksam ve parçaları aksesuarları akümülatörlerin alımını, satımını ithali ve ihracatını yapmak. 8.Otomotiv sanayi ile ilgili yıkama yağlama servisi kurmak işletmek kullanılacak malzemelerin toptan ve perakende satımını, dağıtımını, ithalat ve ihracatını yapmak. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar. 1.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.