24 / 09 / 2022

Hadi Bakalım Meyhane Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Kuruldu!


Hadi Bakalım Meyhane Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de İmam Can Sönmez tarafından kuruldu.Hadi Bakalım Meyhane Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Ataşehir’de İmam Can Sönmez tarafından kuruldu.

Hadi Bakalım Meyhane Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketin Konusu:

A) Bar meyhane Birahanelerde İçecek sunum faaliyetleri alkollü alkolsüz Şirket konusu ile ilgili lokantalar,restoranlar ve eğlence tesisleri,bar,gazino,kafeterya işletmeciliği yapmak,kurulmuş tesisleri satın almak,kiralamak,kiraya vermek,gerekli tesisleri kurmak,işletmek,kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Her türlü tabidot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini,pazarlamasını ve dağıtımını yapmak.Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak.Yemek üretim tesisleri kurmak,kurulu olanları devir almak.Turizme yönelik otel,motel,bar, pansiyon, kamping,tatil köyleri,apart oteller,yeme içme tesisleri,eğlence yerleri kurmak, işletmek işletmeye vermek.bu yerleri satın almak,satmak,kiralamak,kiraya vermek.Şirket her türlü bilardo salonu,kahvehane,kafe,çay bahçeleri açmak kiralar, kiraya vermek ve işletmesini yapmak. B)Her türlü gıda maddelerini almak,satmak,imalatını yapmak.gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak,işletmek,kiralamak,kiraya vermek.İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek.Her gıda maddeleri almak, satmak,imalat,ithalat ve ihracatını yapmak.Bunun ilgili gerekli tesisleri açmak ve işletmek. C)Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut,iş yeri,ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut,iş hanları fabrikalar,yollar,baraj ve göletler,park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler,tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde,resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf,açık arttırma,eksiltme,teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların,kamu iktisadi teşebbüsleri,iktisadi devlet teşekkülleri,kamu iktisadi kuruluşları,kamu bütçeli daireler,mahalli idareler, belediyeler,yapı kooperatifleri,özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat,elektrik,tesisat,yol,su,kanalizasyon,doğal gaz, altyapı,üst yapı,dekorasyon,restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak,teklif vermek,ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak,yaptırmak ve bunları satmak,kiraya vermek.Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.Her türlü dekorasyon işleri,tamirat ve boya işleri yapmak.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek,şehir ve imar planları hazırlamak,uygulamalarını yapmak.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi,boya, parke ve cam cila,duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer,fayans-kale bodur,su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.Her türlü bina,büro,tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık,mühendislik,teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan,proje,teknik hesaplar,danışmanlık, etüd, araştırma,tasarım,fizibiliteler yapmak,bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.kadastro,yeraltı maden ocakları,deniz dibi,Tünel ve baraj,yol,su,kanalizasyon,boru hattı gibi şerit haritalarının yapmak.Parselasyon planlarının yapmak.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapmak. D)Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar,soğuk hava depoları,villa tatil köyleri,devre mülk,apart otel,motel,kamping gibi turistik tesisler,organize sanayi bölgeleri,spor kompleksleri,mesken,ev apartman,iş yeri, arsa,arazi gibi gayrimenkulleri almak,satmak,satın almak kiralamak, kiraya vermek;bahçe,tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa,sükna,kat mülkiyeti,kat irtifakı,şufa hakları ve vefa hakları,gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. E)Her türlü motorlu taşıt ticareti, ithalat ve ihracatını yapmak.Otomotiv yan sanayine yönelik yenilikçi ürünlerin, tasarlanması, üretilmesi, yurt içinde ve yurt dışında satılması, şirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, grayder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makinelerinin, yükleme, boşaltma iş makinelerinin yurt içinde ve yurt dışında imalatını ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön