Hakan Hamdi Varol Deniz GYO Yönetim Kurulu Üyesi oldu!

Hakan Hamdi Varol Deniz GYO Yönetim Kurulu Üyesi oldu!Deniz GYO'nun 20 Haziran tarihinde gerçekleşen toplantısında, Hakan Hamdi Varol Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı.Deniz GYO'nun 20 Haziran tarihinde gerçekleşen toplantısında, Hakan Hamdi Varol Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu üyesi olarak atandı. 


Deniz GYO tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20/06/2016 tarihli 2016/12 sayılı toplantısında,

I. Yönetim Kurulumuzda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Cafer Bakırhan‘ın  20 Haziran 2016  tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifasının kabulüne ve birinci derece imza yetkisinin iptal edilmesine,

II. Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca bir sonraki Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yerine getirmek üzere Hakan Hamdi Varol'un Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve kendisine birinci derece imza yetkisinin verilmesine,

III. Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında aşağıdaki şekilde görev paylaşımı yapılmasına,

1) Tanju KAYA             -  Yönetim Kurulu Başkanı

2) Mehmet AYDOĞDU   -  Yönetim Kurulu Başkan Vekili

3) Hakan Hamdi VAROL - Yönetim Kurulu Üyesi

4) Nihat SEVİNÇ           - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye

5) Behzat YILDIRIMER   - Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız Üye

IV. SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" gereğince, istifa ile boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Hakan Hamdi VAROL'un seçilmesine, karar verilmiştir.