Halıcıoğlu-Sütlüce nazım imar planı tadilatı askıda!

Halıcıoğlu-Sütlüce nazım imar planı tadilatı askıda!Beyoğlu İlçesi, Halıcıoğlu - Sütlüce Nazım İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli 13 Mayıs 2016 tasdik tarihli plan tadilatı askıda...


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Beyoğlu İlçesi, Halıcıoğlu - Sütlüce ( Plan Notu ) Nazım İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli 13 Mayıs 2016 tasdik tarihli plan tadilatı bugün askıya çıkarıldı.

Beyoğlu İlçesi, Halıcıoğlu - Sütlüce Nazım İmar Planı'nda Turizm Tesis Alanlarına ilişkin 1/5000 ölçekli plan tadilatı 22 Nisan 2019 tarihinde askıdan inecek.

İmar planı için tıklayın