31 / 03 / 2023

Halk Bankası sigortacılık iştiraklerini ÖİB ile satıyor!

Halk Bankası sigortacılık iştiraklerini ÖİB ile satıyor!

Bir süredir hükümetin özelleştirme gündeminde olan Halk Bankası'nın sigortacılık iştiraklerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) satacak. Ayrıca banka bankalarla ilişkilerin geliştirilmesi için Singapur'da temsilcilik açmayı planlıyor.Bir süredir hükümetin özelleştirme gündeminde olan Halk Bankası'nın sigortacılık iştiraklerini Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) satacak. Halk Bankası ayrıca muhabir bankalarla ilişkilerin geliştirilmesi için Singapur'da temsilcilik açmayı planlıyor. 


HALK Bankası, bağlı ortaklıklarından Halk Sigorta ile Halk Hayal ve Emeklilik'in sermayesinde sahip olduğu doğrudan veya dolaylı hisselerin kısmen veya tamamen satışlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı aracılığıyla yapılmasına ve satış işlemlerine ilişkin sürecin yürütülmesi hususunda genel müdürlüğün yetkilendirildiğini açıkladı. 

Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bir açıklamada da bağlı ortaklıklarından Halk Sigorta ile Halk Hayat ve Emeklilik'in ortaklık portföylerinde yer alan bağlı ortaklıklarına ait hisselerin satın alınmasına karar verildiği belirtildi. 


BANKA SİNGAPUR YOLCUSU 

Buna göre, Halk Sigorta'mn ortaklık portföyünde yer alan Halk Hayat ve Emeklilik, Halk Portföy Yönetimi, Halk Faktoring, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halk Yatırım Menkul Değerler ve Halk Finansal Kiralama hisseleri ile; Halk Hayat ve Emeklilik'in ortaklık portföyünde yer alan; Halk Portföy Yönetimi, Halk Fakloring, Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Halk Finansal Kiralama ve I laik Yatırım Menkul Değerler hisselerinin şirketlerin yasal kayıtlarında izlenen rayiç değerleri baz alınarak satın alınacak. Banka ayrıca Asya-Pasifik'deki uluslararası kurumsal yatırımcılar ve muhabir bankalarla ilişkilerin geliştirilmesi için Singapur'da temsilcilik ofisi açılması ve ilgili düzenleyici kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması hususlarında genel müdürlüğün yetkilendirildiği kaydedildi. 

Akşam
Geri Dön