24 / 05 / 2022

Halk Finansal Kiralama faaliyet raporu ve finansal tablo!

Halk Finansal Kiralama faaliyet raporu ve finansal tablo!

Halk Finansal Kiralama 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı...Halk Finansal Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporu hakkında açıklama yaptı.

Halk Finansal Kiralama 1 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2019 dönemine ait sorumluluk beyanı, finansal tablo ve faaliyet raporunu yayınladı. 

Sorumluluk beyanı:
FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ:14.02.2020
KARAR SAYISI :5651

        SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN II- 14.1 SAYILI TEBLİĞİNİN  FİNANSAL RAPORLAR BAŞLIKLI  İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI 


 a)       31/12/2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,

 

b)       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

 

c)       Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz.

Saygılarımızla,

HALK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Faaliyet raporu için tıklayın

Finansal tablo için tıklayın