Halk GYO 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı tescillendi!

Halk GYO 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı tescillendi! Halk GYO 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı tescillendi!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 26 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları tescil edildi. İşte Halk GYO'nun KAP açıklaması...

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

 

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın 26 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları dün tescil edildi. 

Açıklama:

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup görüşülmesi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
3 - 2017 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2017 yılı kar dağıtım tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
7 - Şirket esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması,
9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ıncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - 2017 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.

Şirketimizin 26.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları tescil edilmiş olup, tescil ilanı 17.05.2018 -9580 tarih ve sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

pus