17 / 08 / 2022

Halk GYO 2019 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Halk GYO 2019 yılı için bağımsız denetim şirketini seçiyor!

Halk GYO tarafından DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçiminin 2019 yılı için Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verildi...Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) bağımsız denetim şirket seçimi hakkında Yönetim Kurulu kararı açıklamasını yayınladı. 

Halk GYO'nun 11 Mart 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin 9 Martt 2017 tarihli görüşü ve 9 Mart 2017-225 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin hesap dönemlerini kapsamak üzere Halk GYO'nun finansal tablolarının denetlenmesi için seçilmesine karar verilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçiminin 2019 yılı için Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verildi.

Halk GYO'nun KAP açıklaması:
Şirketimizin 11.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda; Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesinin 09.03.2017 tarihli görüşü ve 09.03.2017-225 tarih ve sayılı Yönetim Kurulu kararı ile,  Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin hesap dönemlerini kapsamak üzere Şirketimizin finansal tablolarının denetlenmesi için seçilmesine karar verilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi seçiminin 2019 yılı için Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.