Halk GYO esas sözleşme tadilini yayınladı!

Halk GYO esas sözleşme tadilini yayınladı! Halk GYO esas sözleşme tadilini yayınladı!

Halk GYO esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemi süresinin uzatılmasına ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin revize edilmesine ilişkin tadil metni tescil edildi.Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemi süresinin uzatılmasına ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin revize edilmesine ilişkin tadil metni tescil edildi.


Açıklama:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2015/829 ve Gümrük Ticaret Bakanlığı tarafından ise 26.01.2015/02 tarih ve sayılı izin yazıları ile uygunlukları bildirilen ve 17.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan  Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemi süresinin uzatılmasına ve "Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 16. maddesinin revize edilmesine ilişkin tadil metinleri 29.04.2015 tarihinde tescil edilmiştir.