Çukurova Balkon

Halk GYO genel kurul gündem bildirisini yayınladı!

Halk GYO genel kurul gündem bildirisini yayınladı! Halk GYO genel kurul gündem bildirisini yayınladı!

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO genel kurul gündem bildirisini yayınladı.


Kartal’ın hemen teslim en cazip sitesinde! 364.000 TL’ye ev sahibi olun!


Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO genel kurul gündem bildirisini yayınladı.


Kap Açıklaması:

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,

3 - 2016 yılı Bilânço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması

4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,

5 - 2016 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın TTK 363. Madde 1 fıkrası uyarınca Genel Kurul onayına sunulması,

7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

8 - Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması,

9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında; Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi,

10 - Bağımsız Denetçinin seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, GYO Tebliği Madde 37 hükmü kapsamında ve ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,

14 - 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi,

15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.