Halk GYO SPK başvurusu bildirisini yayınladı!

Halk GYO SPK başvurusu bildirisini yayınladı!Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO SPK başvurusu bildirisini yayınladı.


Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada Halk GYO SPK başvurusu bildirisini yayınladı.


Kap Açıklaması:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak; 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde, piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz, azami 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil, bono veya benzeri türden borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin tahsisli veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracına ilişkin ihraç tavanı limit alımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.