Halk Varlık Kiralama 150 milyon lira kira sertifikası ihraç edecek!

Halk Varlık Kiralama 150 milyon lira kira sertifikası ihraç edecek!

Halk Varlık Kiralama 150 milyon tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu yayınlandı...Halk Varlık Kiralama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yurt içi kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin SPK onayı hakkında açıklama yaptıç

Halk Varlık Kiralama tarafından Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 150 milyon tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu yayınlandı.

Halk Varlık Kiralama'nın KAP açıklaması: 
Şirketimizce, Pasha Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 150.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası türlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle kira sertifikaları ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte sunulmuştur.

İhraç Belgesi için tıklayın
Hukuki Durum Değerlendirme Raporu tıklayın