Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir? Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

Zorunlu Deprem Sigortası, kimi yapıları kapsamı altına alıyorken; kimi binaları ise kapsamı dışında tutuyor. Buna göre hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir? Zorunlu Deprem Sigortası yapılması gereken yerler nelerdir?Hangi binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında değildir?

DASK Zorunlu Deprem Sigortası bazı yapıları kapsamı dışında tutuyor. Örneğin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalara Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)'ın yapılması gerekmiyor. Bunun yanı sıra, Zorunlu Deprem Sigortası yapılması gereken yerler arasında özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar yer alıyor.


Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olmayan binalar:

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında olmayan binalar aşağıda sıralanıyor:

- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,

- Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,

- 634 sayılı kat mülkiyeti kanununa tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),

- Hazine arazileri üzerine kaçak olarak yapılmış olan binalar,

- İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,

- 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar.


Zorunlu Deprem Sigortası yapılması gereken yerler:

Zorunlu Deprem Sigortası, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:


- Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,

- 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,

- Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,

- Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.


Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa, bağ, bahçe, tarla" olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de zorunlu deprem sigortası yaptırılması gerekmektedir.İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?
Hasar durumunda DASK'a gönderilecek belge ve bilgiler nelerdir?

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com