28 / 11 / 2023

Harbiye Kongre Vadisi'ne onay çıktı

Harbiye Kongre Vadisi'ne onay çıktı

"Harbiye Kongre Vadisi Avan Projesi", İstanbul 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca onaylandı. 
İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezince (İMP) hazırlanan ve kurul tarafından onaylanan "Muhsin Ertuğrul Tiyatrosuna Bağlı Sanatsal Faaliyetler-Çok Amaçlı Salonlar Alternatifli Mimari Öneri Projesi" uyarınca, Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu yıkılarak yerine Lütfi Kırdar Kongre Binası ile uyumlu ve yüksekliğini aşmayacak yeni bina yapılacak.


Lütfi Kırdar Kongre Merkezi ve Rumeli Salonu, Hilton Convention Center ve Gümüş Caddesi, Harbiye Orduevi ve Askeri Müze, Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu ve Taşkışla Caddesi arasında kalan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olan Şişli'deki 17 bin metre karelik alanı kapsayan projede, toplam inşaat alanı 83 bin 695 metre kare olacak.


Yapılacak yeni tiyatro binası 5 katı yer üstünde, 6 katı da yer altında olmak üzere 11 kattan oluşacak. Mevcut binadaki yönetim birimleri başka bir yere taşınacak. Eski binanın oturduğu 1525 metre karelik inşaat alanı yeni binada 3 bin 500 metre kare olacak. Mevcut binadaki 600 kişilik seyirci kapasitesi de yeni binada 696'ya çıkarılacak.


Yeni tiyatro binasında zemin dahil üst katlarında 6 sanatçı odası, 368 metrekarelik fuaye alanı, ses, ışık kontrol, sahne ve sahne arkası oyuncular için lobi, prova odası ve diğer teknik birimler yer alacak.


Tiyatro binasının altında yapılacak 6 katta da hem Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunu hem de Lütfi Kırdar Kongre Merkezini destekleyecek 4 tane çok amaçlı salon, 2 katta 759 araç kapasiteli kapalı otopark, kafeteryalar ve 1000 ofis bulunacak.


-YENİ MEYDAN OLUŞTURULUYOR-


Projede, araç trafiği Taşkışla Caddesi Rumeli Salonunun ön kısmından itibaren yer altına alınarak Hilton Convetion Center hizasında yüzeye çıkarılacak. Böylece Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosunun önünde bulunan alan, araç trafiğine kapatılarak tamamen yayalaştırılmış yeni bir meydan oluşturulacak. Bu alanda sadece acil durumlar için servis yolu bağlantısı yapılacak. Oluşturulacak meydan, kent içinde kamuya açık her türlü sanatsal açık hava etkinlikleri ve festivallerin düzenlenebileceği bir dolaşım alanı olacak.


Taşkışla Caddesi üzerindeki trafik akışı yine çift yönlü olarak çalışacak. Rumeli Salonuna ulaşımın bağımsız hale getirildiği projede, tünel üzerinde araçlara dönüş verilerek tekrar Taşkışla Caddesi'ne katılım sağlanacak.


Üst meydan kotunda yer alan Gümüş Caddesi, Lütfi Kırdar ile Hilton arasında sadece servis yolu işlevini yüklenecek ve bunun dışında alan tamamen yayaların kullanımına ayrılacak.


-AÇIK HAVA TİYATROSUNUN ÜZERİ KAPATILMAYACAK-


Projede, yapı alanının büyük bir kısmının yer altında yapılacak olması nedeniyle siluet etkisinin korunacağı belirtiliyor. Projede, ayrıca bu meydana en büyük katkıya yapacak olan Açıkhava Tiyatrosunun üzerinin hiçbir şekilde kapatılmayacağı ve mevcut kullanımının amacına uygun olarak sürdürüleceği ifade ediliyor. Taşkışla Caddesi üzerinde yer alan Osmanlı Çeşmesi, orijinal haliyle tekrar kendi alanına kazandırılacak.


Üst meydan ile özdeşleşen heykeltıraş Prof. Hakkı Karayiğitoğlu'nun eseri, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi yapı aksı ile Açıkhava Tiyatrosu aksının kesişme noktasına konumlandırılacak.


-AĞAÇLAR TAŞINACAK-


Açık Hava Tiyatrosu önünde oluşturulacak meydan ile üst kottaki Muhsin Ertuğrul Tiyatrosunu da içine alan meydan arasındaki yeşil bant korunacak. Ancak, inşaat faaliyetleri sırasında inşaat sınırına giren ağaçlar, hazırlanan raporlar doğrultusunda ve tekniğine uygun olarak buradan taşınacak.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu alan proje doğrultusunda hazırlanacak uygulama projesini de İstanbul 2 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayına sunacak.


Projenin uygulanmasına, Hazine Müsteşarlığının Harbiye Kongre Vadisinin 2009 yılında İstanbul'da yapılacak olan IMF Guvernörler Toplantısı'na yetiştirilmesini istemesi nedeniyle en kısa sürede başlanacağı belirtildi.

Geri Dön