Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak! Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Mühendisliği Bölümüne iki öğretim üyesi alacak. Öğretim üyelerinde aranan özellikler arasında alanında doktora yapmış olması şartı aranıyor.


Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Mühendisliği Bölümüne iki öğretim üyesi alacak. Öğretim üyelerinde aranan özellikler arasında alanında doktora yapmış olması şartı aranıyor. Fakültenin İnşaat Mühendisliği Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacak.


Başvuru Belgeleri;

1. Adayların 2547 Sayılı Kanunun 23.25. ve 23. Maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olamaları.

2. Başvuracakları fakülte bölüm ve alanı belirten dilekçe. Özgeçmiş. Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf. Diploma fotokopilerinin aslı, noter onaylı sureti ve Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.

3. Profesörle için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması. Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 6 takım dosya.

4. Doçentler ya da yardımcı doçentler için doktora/ uzmanlık belgesi lisans diploması. Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan 4 takım dosya,

5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulca denkliğin onaylanması gerekmektedir.

6. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.


İlanın tam metni için tıklayın