Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne öğretim üyeleri alınacak!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne öğretim üyeleri alınacak! Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne öğretim üyeleri alınacak!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne öğretim üyeleri alınacak...Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Akademik birimlerinin belirtilen bölümlerine 2457 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili Yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.


Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümüne 2 öğretim üyesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü'ne 3 öğretim üyesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne 1 öğretim üyesi alınacaktır.


Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 15 (On Beş) gündür.


Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23, 25 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olması şartıyla başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Yabancı dil belgesi, nüfus cüzdanı örneği,diploma fotokopisinin aslı , noter onaylı sureti veya Üniversite Personel müdürlüğü tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.


Profesör kadrosuna başvuracak adayların; doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya, Doçentler ve yardımcı Doçentler için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile müracaat etmeleri gerekmektedir.