Hatay Samandağ Belediyesi'nden satılık 34 arsa!

Hatay Samandağ Belediyesi'nden satılık 34 arsa!

Hatay Samandağ Belediyesi, Alevışık ve Zeytunlu mahallelerinde bulunan müstakil 33 adet ve hisseli 1 adet olmak üzere toplam 34 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaları ihalesi 25 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek.


Hatay Samandağ Belediyesi, Alevışık ve Zeytunlu mahallelerinde bulunan müstakil 33 adet ve hisseli 1 adet olmak üzere toplam 34 adet arsayı satışa çıkardı. Arsaları ihalesi 25 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek.


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Hatay İli Samandağ Belediyesinden:


Mülkiyetleri Samandağ Belediyesine ait tapu kaydı Alevışık ve Zeytunlu mahallelerinde bulunan müstakil 33 adet ve hisseli 1 adet olmak üzere toplam 34 adet taşınmazın satışına ilişkin ihale ilanı.

1 - Mülkiyetleri Samandağ Belediyesine ait aşağıdaki tabloda gösterilen tapu kaydı Alevışık ve Zeytunlu Mahallelerinde bulunan, niteliği, yüzölçümü, ada, parsel numarası, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve ihale saati yazılan toplam 34 adet müstakil ve hisseli arsa, Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. madde hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü İhale ile satılacaktır.

 

2 - İhaleye Gireceklerden İstenen Belgeler:

GERÇEK KİŞİLER

a) Taşınmaz Mal Satış Şartnamesinin alındığına dair makbuz

b) Geçici Teminatın (muhammen bedelin %3’ü) yatırıldığına dair makbuz

c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

d) İkametgah Adresi (Nüfus Müdürlüğünden)

e) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

f) Belediyeden alınacak borcu yoktur yazısı

TÜZEL KİŞİLER

a) Taşınmaz mal Satış Şartnamesinin alındığına dair makbuz

b) Geçici Teminatın (muhammen bedelin %3’ü) yatırıldığına dair makbuz

c) Noter Tasdikli Tescil Belgesi

d) İhaleye iştirak eden kişilerin Noter Tasdikli Yetki Belgesi

e) İhaleye iştirak eden kişilerin Noter Tasdikli İmza Sirküsü

f) Faaliyet Belgesi (Ticaret ve Sanayi Odası v.s)

g) Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğü ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan,

h) Belediyeden alınacak borcu yoktur yazısı

3 - İhale Şartnamesi Samandağ Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 500 TL karşılığında satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek sureti ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


İhalenin tam metni için tıklayın