Hatay'da 6.8 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

Hatay'da 6.8 milyon TL'ye satılık 2 gayrimenkul!

T.C. Samandağ (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Hatay, Samandağ, Zeytunlu Mahallesindeki 2 gayrimenkul açık artırma ila satılıyor..


T.C. Samandağ (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından Hatay, Samandağ, Zeytunlu Mahallesinde yer alan 9 bin 837 metrekare büyüklüğündeki arsa ile 7 bin 48 metrekare büyüklüğündeki arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam kıymeti 6 milyon 830 bin 975 TL olan gayrimenkullerin ihalesi 2 Temmuz ve 13 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

T.C. Samandağ (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu taşınmazın açık artırma ilanı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1    NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Hatay, Samandağ, Zeytunlu Mahallesinde kain 526 parsel sayılı taşınmaz ağaçlı tarla vasfında olup, 9.837 m2 dir ve üzerinde 393 adet mandalina ağacı bulunmaktadır. Samandağ Belediyesi imar hudutları içinde olup, alt yapısı tamamlanmıştır va Belediye, Eğitim, Tedaş ve Telekom hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım sorunu yoktur. Samandağ ilçe merkezine 2500-3000 metre mesafede olup, imar Nizamı (A-2) ayrık 2 kattır.

Adresi    : Hatay, Samandağ, Zeytunlu Mahallesi, 526 parsel

Yüzölçümü    : 9.837 m2

Arsa Payı    : Dosyasında mevcuttur.

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti    : 4.082.235,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur

1.    Satış Günü : 02/07/2018 günü 11:00 -11:10 arası

2.    Satış Günü : 13/08/2018 günü 11:00 -11:10 arası

Satış Yeri    : SAMANDAĞ BELEDİYESİ TOPLANTI SALONU

2    NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Hatay Samandağ, Zeytunlu Mahallesinde kain 530 parsel sayılı taşınmaz tarla vasfında olup, 7.048 m2 dir ve üzerinde 282 adet mandalina ağacı bulunmaktadır.Samandağ Belediyesi imar hudutları içinde olup, alt yapısı tamamlanmıştır va Belediye, Eğitim, Tedaş ve Telekom hizmetlerinden faydalanmakta olup, ulaşım sorunu yoktur. Samandağ ilçe merkezine 2500-3000 metre mesafede olup, İmar Nizamı (A-2) ayrık 2 kattır.

Adresi    : Hatay Samandağ, Zeytunlu Mahallesi 530 parsel

Yüzölçümü    : 7.048 m2

Arsa Payı    : Dosyasında mevcuttur.

İmar Durumu    : Yok

Kıymeti    :    2.748.740,00 TL

KDV Oranı    :%18

Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur.

1.    Satış Günü

2.    Satış Günü Satış Yeri Satış şartları

“1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-    Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-    İpotek sahibj alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-    Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-    Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/17 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/03/2018