Hatay'da 7.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Hatay'da 7.2 milyon TL'ye icradan satılık arsa!

Hatay İli Dörtyol İlçesi'nde bulunan arsa Dörtol İcra Dairesi tarafından 7 Ağustos 2015 günü saat 14:30- 14:35 arası açık artırma usulüyle satışa çıkacaktır.


Hatay Dörtyol'da bulunan arsa Dörtyol İcra Dairesi tarafından 7 milyon 286 bin 65 TL bedelle satışa çıkıyor.


Özellikleri : Hatay İli. Dörtyol İlçesi. 2419 Parsel. Çaylı Mahallesi. Beyleryurdıı Mevkii, olan taşınmazın

satışına karar verilmiştir. Satışına karar verilen taşınmaz Iskenderun-Adana karayolu üzerinde yer almakta olup üzerinde harebe şeklinde çatısı olma>an bina duvarları vardır. Her hangi faal bir yapı yoktur. Borçlu adına kayıtlı bulunan 2419 nolu parselin doğusu: 1943.1944.1945nolu parseller, batısı: Iskcnderun-Adana F.-9I karayolu. Kuzeyi: yol. güneyi: I 192.2418 nolu parsel ve ol ile çevrilidir. Çevresinde yapılaşma mevcuttur. Her türlü alt yapısı vardır.(Yol.su.elektrik ve Telefon) gibi Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.


Adresi : L-5 Karayolu Üzeri Davut Petrol Karşısı Yeşilköy Dörtyol/HATAY

Yüzölçümü : 29.144.26 m2

İmar Durumu : İmar planında Konul Dışı Kentsel Çalışma Alanı (KDKÇA) Taks=0.4. Yükseklik=7.50m imarlı

olarak yer almaktadır. E-91 karayoluna ortalama 20 m mesafede olup. E-91 karayolu ile arasında servis yolu bulunmaktadır. 2419

sayılı parselin yola cephesi 211 m. derinliği yaklaşık 139 m ile 100 m arasında değişmektedir.

Kıymeti : 7.286.065.00 Tl.

KDV Oranı :%I8

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.

L Satış Günü : 07/08/2015 günü 14:30- 14:35arası

2. Satış Günü : 02/09/2015günü 14:30- 14:35arası

Satış Yeri : Dörtyol Adliyesi Zemin Kat Duruşma Salonu Dörtyol/HATAY


Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tradresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şanıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabiı olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedel i hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mütcselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir. İş bu taşınmaz satış ilanı lebi iğ edilemeyen ilgililere tebliğ yerine kaimdir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isleyenlerin 2014/68 Timi. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilanolunur.26/06/2015