Hayat Tesisat Elektrik İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Hayat Tesisat Elektrik İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Hayat Tesisat Elektrik İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Orhan Adıgüzel tarafından 10 bin TL sermaye ile 25 Kasım'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, D.Boyu Caddesi'nde kuruldu.


Hayat Tesisat Elektrik İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Orhan Adıgüzel tarafından 10 bin TL sermaye ile 25 Kasım'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi, D.Boyu Caddesi'nde kuruldu.


Hayat Tesisat Elektrik İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; MADDE 3- A) Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır ; 1.Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi vearsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2.Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3.Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4.Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon,doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5.Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 7.Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 8.Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 9.Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. 10.Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 11.Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 12.İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 13.Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı 14.İnşaat malzemeleri, demir, bakır, kum, çakıl, mıcır, çimento, kireç, tuğla, kiremit, seramik, çini, fayans, karo,mozaik mamulleri, tuğla, taş, mermer, yer döşemeleri, boya, nalburiye malzemelerinin toptan ve perakende olarak alımı, satımı, ithalatı ve ihracatını ve üretimini yapmak, bayilikler ve mümessillikler almak, kendine bağlı bayilikler kurmak. 15.Her nevi inşaat ve nalburiye malzemelerinin alet, edevatının imaline mahsus atölye ve fabrika kurmak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, bu maddelerin iç ve dış ticaretini yapmak. 16.Her türlü nalburiye işleri yapmak 17.Her türlü elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. 18.Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini  yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 19.Sabit ve değişken dirençler, sabit ve değişken kondansatörler,selfler, zayıf akım transformatörleri, elektron tüpleri, diyotlar, transistörlerin  alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 20. Her türlü elektrik malzemeleri ile bilumum elektrik motorları, bobinaj, tevzi panosu, uzaktan kumandalı otomasyon tesisleri, regülatör ve bunların yedek parça veaksesuarları ile yine her türlü alçak ve yüksek gerilim elektrik malzemelerinin ithali, ihracı, yurtiçi ve yurtdışı pazarlaması ile bu malzeme ve cihazların toptan ve perakende alım ve satımını gerçekleştirmek. 21  Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel inşaatın elektrik tesisatını yapmak, yaptırmak, taahhütlere girmek, bu işleriçin gerekli organizasyonları kurmak.     B) Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirebilmesi için; -Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, mümessillik, danışmanlık, iç ve dış temsilcilik, acente ve bayilik, distribütörlük, yurt içi ve yurt dışı fuarlarda teşhir ve tanıtma, dağıtım ve pazarlamacılık yapar, -Şirket amaç ve konusu ile ilgili ihtira beratı ruhsatname imtiyaz teknik bilgi telif hakkı ve benzeri hakları satın alır satar kiralar kiraya verir. -Şirket amaç ve konusu içinde kalmak şartı ile yerli ve yabancı yurt içinde ve yurt dışında mevcut hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurar, mümessillik alır, kurulu şirketlere iştirak eder, iş ortaklıkları ve iş anlaşmaları yapar, maksat ve konusu ile ilgili ihalelere girer. 


Hayat Tesisat Elektrik İnşaat Elektronik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ataşehir, Barbaros Mahallesi, D.Boyu Caddesi, Mor Sümbül Sokak Deluxia PLC.5/A/318