Hazine arazisi satın alma dilekçe örneği!

Hazine arazisi satın alma dilekçe örneği!Hazine arazisi almak için dilekçe ile taşınmaz ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmek gerekiyor. Peki dilekçe nasıl yazılır? İşte hazine arazisi satın alma dilekçe örneği...


Hazine arazisi satın alma dilekçe örneği!

Hazine arazisi satın alma işlemlerinin başında bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık  Emlak  Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmek geliyor. 

 

Satın alınmak istenilen Hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel,yüzölçüm v.s.) bulunduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile müracaat edilmesi halinde ihale günü ve saati müracaat edene bildiriliyor. 


Bilindiği üzere, hazine arazisi satışlarında iki türlü ihale usulü bulunuyor: Açık teklif usulü ve kapalı teklif usulü.


Açık teklif usulünde; İlanda belirtilen bedel üzerinden bütün teklifler açık bir şekilde sıra ile alınıyor. En yüksek bedeli teklif edene geçici ihale yapılıyor.


Kapalı teklif usulünde; İlanda belirtilen bedel üzerinden bütün teklifler kapalı zarf içerisinde alınıyor. En yüksek bedeli teklif edene geçici ihale yapılıyor. Peki, hazine arazisi satış dilekçesi nasıl yazılır? Hazineye arazileri ihale başvuru dilekçesi örneği aşağıda yer alıyor:


Hazineye arazileri ihale başvuru dilekçesi örneği..


T.C.

................ VALİLİĞİ / KAYMAKAMLIĞI

DEFTERDARLIĞI / MALMÜDÜRLÜĞÜ


Sayı:

Konu:Sayın ...................19/4/2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun hükümlerine göre satın alma başvurusunda bulunduğunuz ………………… İli, …….……….…. İlçesi, ………….….. Köyünde bulunan ……... ada …..…... parsel numaralı ……………….. m2 yüzölçümlü taşınmazın satış bedeli …………………....-TL’dir.


-Satış bedelini peşin ödemek istemeniz durumunda ……………….… .-TL bedeli,

-Satış bedelini taksitle ödemek istemeniz durumunda ………………. .-TL peşinat bedelini,

-Satış bedelinin en az yarısı ödenerek yüzde on indirimli taksitlendirme seçeneğinden yararlanmak istemeniz durumunda en az ……………..….. .-TL bedeli,


……..…………… veznesine yatırarak ve aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte en geç üç ay içinde İdaremize başvurmanız gerekmektedir.


Satış bedelini taksitle ödemek istemeniz durumunda, en fazla 6 yılda 12 eşit taksitle ödeme imkanınız bulunmaktadır. Taksitlerin vade tarihleri talebiniz de dikkate alınarak belirlenecektir.


Satış bedeline itiraz etmeniz halinde hak sahibi olmanız ve doğrudan satış hakkından yararlanmanız mümkün bulunmamaktadır.


Bilgi ve gereğini rica ederim.


İmzaİstenilen Belgeler:

1-Üç adet vesikalık fotoğraf,

2-Tüzel kişiler için taşınmaz tasarrufuna yetkili olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri.


Hazine arazisi satış ihaleleri nasıl yapılır?


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com