Hazine arazisi satış işlemleri!

Hazine arazisi satış işlemleri!Hazine arazi satışı için kişilerin nereye ve nasıl başvuruda bulunması gerekiyor? Hazine arazi satışı nasıl yapılır? Hazine arazisi satış işlemleri nelerdir? Hazine satış bedeli nasıl ödenir?


Hazine arazisi satış işlemleri!

Hazine arazi satışı için kişilerin bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı bulunduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğüne müracaat etmesi gerekiyor. 


Satın alınmak istenilen Hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel,yüzölçüm v.s.) bulunduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile müracaat edilmesi halinde ihale günü ve saati müracaat edene bildiriliyor.


Satışlarda açık teklif usulü ve kapalı teklif usulü olmak üzere iki türlü ihale usulü bulunuyor. İhalelerde geçici teminat miktarı ilanda belirtiliyor. Bu miktar tahmin edilen bedelin % 10'u ile % 30 arasında bir bedel oluyor.


Taşınmazların satış bedeli, ihale kararının veya satışın uygun görüldüğünün bildirilmesini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde peşin veya taksitle ödenebiliyor. 


Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte tahsil ediliyor. 


Bedelin taksitle ödenmesi halinde idare ile alıcı arasında örneği (Ek-5) de yer alan "Taksitli Satış Sözleşmesi" düzenlenyoir, sözleşmenin bir örneği alıcıya veriliyor.


Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda, tahsil tarihi itibariyle faiz hesaplanıyor.


Hazine arazisi satış dilekçesi!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com