Hazine arazisine inşa edilen taşınmazlar için düzenleme!

Hazine arazisine inşa edilen taşınmazlar için düzenleme!Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404 bugünkü 31508 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğe göre, kamu arazileri üzerinde inşa edilen turizm tesislerinin borçları 30 Kasım 2022'ye kadar ertelendi...


Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404 bugünkü 31508 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ kapsamında koronavirüs pandemisi süreci boyunca hazine taşınmazları üzerinde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin mali yülü azaltılacak. 

Turizmcilere müjde

Yeni tebliğ ile 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun geçici 28 inci maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Hazine arazisine inşa edilen taşınmazlar için düzenleme!

Kira ödemeleri de uzatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belgesi bulunan yatırımcılar ve işletmeciler tarafından 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 arasındaki süreci boyunca alınacak kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme süreleri, başvuru şartı aranmadan 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelendi.

Milli Emlak Genel Tebliği'nin 7'inci maddesinde şu ifadeler yer aldı:

''MADDE 7 – (1) İdarece yapılan inceleme sonucunda kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartlarını taşıdığı anlaşılan belgeli yatırımcı ve işletmecilerden Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398) ve Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401) kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları; 30/11/2022 tarihine kadar ertelenir. Bu döneme ilişkin varsa tahsil edilen bedeller iade edilmez.''

Hazine arazisine inşa edilen taşınmazlar için düzenleme!

Faizsiz erteleme

Turizm yatırımcılarının borçları ertelenen sürenin sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan alınacak. 

1,1 milyar liralık borç ertelenecek

Kamu arazileri üzerinde yer alan otel, tatil köyü, günübirlik tesis, golf tesisi gibi turistik tesisler ile yat limanı, marina ve kruvaziyer liman gibi deniz turizmi tesisleri bu fırsattan yararlanırken,  toplam 1,1 milyar lira tutarında borç ertelenecek. 

Hazine arazisine inşa edilen taşınmazlar için düzenleme!

Konuyla ilgili aynı tebliğin 8'inci maddesinde şöyle denildi: 

''MADDE 8 – (1) Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli turizm tesislerinin yatırımcıları ve işletmecilerinden bu faaliyetleri dolayısıyla Hazine taşınmazlarını geçmişe yönelik olanlar dahil izinsiz kullanımlarından dolayı Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 398) ve Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 401) kapsamında ertelenen bedeller hariç olmak üzere 1/1/2021 tarihi ile 31/12/2021 tarihi arasındaki dönemde tahsil edilmesi gereken ecrimisiller, İdare tarafından bu maddede belirtilen şekilde başvuru şartı aranmaksızın 30/11/2022 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen ecrimisiller, 30/11/2022 tarihine kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan tahsil edilir. Bu döneme ilişkin varsa tahsil edilen bedeller iade edilmez.''

Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:404!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com